Aktuální nabídka hybridů kukuřice

Přestože setí nových porostů je značně daleko, na představení portfolia pro novou pěstitelskou sezónu je nejvyšší čas. Společnost Syngenta neustále pokračuje v intenzivní šlechtitelské práci a díky tomu může každoročně inovovat a doplňovat své portfolio o nové a stále lepší hybridy. I pro rok 2018 má připravené nové hybridy, které posouvají výnosové a kvalitativní potenciály jejích hybridů zase o kus výše. Portfolio kukuřice se skládá celkem ze sedmnácti hybridů, z toho jsou čtyři novinky a třináct osvědčených a praxí vyzkoušených. A jaké to jsou?

Novinky pro rok 2018

SY Talisman

SY Talisman (FAO 230 zrno, 230 siláž) je raný hybrid, který v letošním roce získal českou registraci na zrno i siláž. Na základě výsledků Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (ÚKZÚZ) je doporučeno využití takzvaně duální, jinými slovy se jedná o špičkový zrnový hybrid s využitím i na siláž.

To, že jde o špičkový zrnový hybrid, dokládají také výsledky z Německa, kde v registračních zkouškách obdržel devět bodů z devíti. V sousedním Německu se SY Talisman prodává druhým rokem a stal se nejprodávanějším Syngenta zrnovým hybridem.

Vyznačuje se perfektním dopylením špiček klasů ve všech podmínkách pěstování a zároveň velmi dobrou stabilitou výnosů v chladných a suchých lokalitách.

SY Pandoras

 

SY Pandoras (FAO 240 siláž, 240 zrno) je kombinovaný hybrid s doporučením především pro výrobu siláže do bioplynovaných stanic. SY Pandoras má prokazatelně vysoký obsah škrobu, vysoký obsah energie a velmi silný stay green.

Lze ho charakterizovat jako univerzální hybrid, jenž je vhodný také pro pěstitele, kteří se o účelu sklizně rozhodují v sezóně podle aktuální situace a potřeb.

SY Gordius

SY Gordius (FAO 290 siláž) je po dvou letech další hybrid s Powercell technologií. Je o trochu pozdnější než velmi oblíbený hybrid SY Campona s touto technologií. Do budoucna by se měl stát jeho nástupcem, ale několik sezón budou mít pěstitelé k dispozici oba tyto hybridy.

Jak napovídá označení Powercell, SY Gordius má zvýšenou stravitelnost vlákniny, což předurčuje jeho doporučení k silážním účelům pro vysokoproduk­ční dojnice a pro výrobu velmi kvalitní siláže pro bioplynové stanice.

SY Triade

SY Triade (FAO 400 siláž, 390 zrno) je dlouho očekávaný hybrid s Powercell technologií do teplejších oblastí. Hybrid je již velmi rozšířen ve Francii, teplejší části Německa a nyní se dostává i k českým pěstitelům. Na základě výsledků z testovacích pokusů společnosti Syngenta Czech jej lze charakterizovat jako hybrid s nadprůměrnými výnosy hmoty a zároveň i s nadprůměrnými výnosy při sklizni na zrno.

Vyznačuje se velmi vysokým vzrůstem, hustým olistěním a velmi rychlým počátečním růstem. Tento hybrid lze doporučit i na sklizeň zrn vhodných pro mlynářské účely.

Powercell hybridy

Vedle nových hybridů s vyšší stravitelnosí vlákniny SY Gordius a SY Triade v nabídce firmy Syngenta Czech zůstává nejprodávanějí Syngenta hybrid SY Kardona a také velmi oblíbený SY Campona, což je hybrid s nejvyšším výnosem hmoty (ÚKZÚZ, 2015 až 2016) a s bezkonkurenčními hodnotami stravitelnosti také prokázanými v ÚKZÚZ.

Artesian hybridy

Nabídka hybridů se suchovzdornou technologií Artesian zůstává pro rok 2018 stejná, jako byla v letošním roce. Nabídka těchto hybridů pokrývá potřeby pěstitelů ze všech regionů, kde se pěstování kukuřice soustřeďuje hlavně na zrnovou sklizeň. V naší nabídce si můžete vybrat ze tří Arte­sian hybridů.

SY Fenomen (FAO 260 zrno) s registrací pro Českou republiku z roku 2016. SY Photon (FAO 290 zrno), což je nejprodávanější Artesian hybrid, a hybrid SY Zephir (FAO 350) jako loňskou novinku pro kukuřičné oblasti.

Praxí prověřené hybridy

Aby byl výčet hybridů z portfolia úplný, je potřeba zmínit také ostatní, již praxí ověřené hybridy. O těchto hybridech již bylo psáno ve velké míře, ale pro připomenutí připojujeme klíčové informace či vlastnosti.

SY Werena – vítěz českých státních registračních zkoušek ve své skupině ranosti (2015–2016) s výnosem hmoty 108 % a obsahem škrobu 110 %.

SY Amboss – novinka z právě končící pěstitelské sezóny, velmi raný silážní hybrid s vynikajícími výsledky při využití na bioplyn.

SY Welas – vítěz českých státních registračních zkoušek ve své skupině ranosti (2015–2016) a podle těchto výsledků nejvýkonnější silážní materiál na trhu.

SY Telias – zrnový hybrid s registrací pro Českou republiku z letošního roku. Velmi stabilní výnosy v různých letech.

NK Octet – nejvýkonnější zrnový hybrid z původní řady hybridů NK (Northrup King). Velmi univerzální pro produkci zrna, siláže, CCM.

SY Dartona – vítěz státních odrůdových zkoušek na Slovensku v roce 2014 s výnosem 13,5 tuny na hektar.

SY Octavius – zrnová stálice v kukuřičné výrobní oblasti.

Z celkového výčtu hybridů je patrné, že naše společnost opět připravila komplexní nabídku velmi kvalitních hybridů, kde si každý pěstitel vybere pro sebe ten nejvhodnější.

Obchodní zástupci společnosti Syngenta Czech poskytnou všechny potřebné informace a pomohou všem pěstitelům s výběrem správného hybridu.

Ing. Karel Neckář, Ph.D.

Syngenta Czech s. r. o.

 

Foto:

SY Talisman – siláž, zrno, všeho plno    

SY Pandoras – sklizeň na všechny způsoby                    

Novinka SY Gordius        

SY Triade – Powercell pro teplejší oblasti  

SY Campona – zvýšená stravitelnost vlákniny               

SY Kardona – nejprodávanější Powercell hybrid            

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *