Agrocenzus 2000

V loňském roce zorganizoval Český statistický úřad celoplošné zemědělské sčítání v České republice. Bylo uskutečněno v rámci celosvětového zemědělského sčítání prováděného Organizací spojených národů pro výživu a zemědělství (FAO) pravidelně na přelomu každého desetiletí. Obsah dotazníku zahrnul veškeré ukazatele charakterizující rozsah, výrobní zaměření, význam a postavení hospodařících subjektů.

Na základě mezinárodních doporučení byly zahrnuty proměnné přibližující oblast životního prostředí, agroturistiky a mimoprodukčních funkcí zemědělství.
V rámci Agrocenzu bylo osloveno celkem 124 813 subjektů. Z toho bylo zjištěno 56 487 hospodařících subjektů, které splňovaly stanovené prahové hodnoty, 68 326 respondentů nehospodařilo vůbec anebo pod prahovými hodnotami. Základním prahovým kritériem byl jeden hektar obhospodařované zemědělské půdy, tedy výměra dost malá.

Zpracováno podle podkladu ČSÚ

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *