Agritechnica 2001 jako škola agrotechniky i podnikání

Největší evropská přehlídka zemědělské techniky veletrh Agritechnica v německém Hannoveru je zpravidla chápána jako prezentace a nabídka techniky pro farmáře, zabývající se rostlinnou produkcí. Její záběr je však mnohem širší a zejména v posledních letech jsou patrné nové trendy, směřující ke kvalitě produkce i životního prostředí i k novým podnikatelským aktivitám farmářů.

Pozornost půdě

Speciálním tématem veletrhu Agritechnica 2001 byla ochrana půdy, chápaná ve všech agrotechnických i ekologických souvislostech: od omezení jejího zhutňování, přes opatření proti erozi až po tzv. půdoochranné technologie. Tématika byla v ucelené podobě prezentována v jednom z pavilonů. V jeho přednáškovém sálku probíhaly besedy k tématu ochrany půdy s odborníky, v expozicích nabízely své výsledky a řešení školy, výzkumné ústavy, nechyběly ani panely a stánky ekologických organizací.
Protože exponáty, mající k tématu ochrany půdy úzký vztah, byly roztroušeny i ve stáncích jednotlivých vystavovatelů také v dalších pavilonech, vydali pořadatelé veletrhu i malý katalog „Agritechnica Special“ odkazující textem i přehledným plánkem na umístění souvisejících expozic.
Kdo se tématem i plánkem nechal inspirovat, mohl například názorně vidět, jak na půdu působí různé pneumatiky, jak je možné pomocí plastových „maxikorálů“ nasazených na běžné pneumatiky zvýšit jejich styčnou plochu s půdou nebo z kolového vozidel či stroje udělat pásové.

Důraz na kvalitu

Nejen vypěstovat tuny produkce, ale také je s co nejmenšími ztrátami a v požadované kvalitě sklidit, zmanipulovat a uskladnit. Také toto hledisko mělo při hodnocení exponátů v soutěži o zlaté a stříbrné medaile a při rozhodování poroty velkou váhu. Vyplývá to i z výčtu udělených medailí.
Jen jednu ze tří zlatých medailí veletrhu Agritechnica 2001 získal velký stroj – čtyřřádkový samojízdný sklízeč brambor Grimme, především za nové řešení vyorávacího ústrojí, konstruovaného pro kvalitu práce při vysokém výkonu. Zajímavostí vystaveného stroje byl i pásový podvozek, další příklad aplikace prostředku pro snížení negativního působení techniky na půdu.
Dvě zlaté medaile sice putovaly do stánku firmy John Deere, ale za zdánlivé drobnosti: aktivní sedačku řidiče traktoru a novou konstrukci závěsu a odpružení kol, kterou je možné montovat podle přání zákazníka na jednu i obě nápravy traktoru. Obě „drobnosti“ snižují negativní působení na řidiče traktoru. Ještě výraznější byl zmíněný trend hodnocení „drobností“ s výrazným přínosem pro uživatelský komfort, bezpečnost i kvalitu práce, patrný mezi exponáty, oceněnými skoro třemi desítkami stříbrných medailí.
Kvalitu sklízeného materiálu si vzali na mušku konstruktéři výrobce techniky pro sklizeň brambor Grimme, kteří dostali stříbrnou medaili za konstrukci prodlužovacích pryžových pásů s tzv. airbagovým dopadem brambor. Přes vznešený název je podstata inovace jednoduchá, omezující však možnosti poškození hlíz při průchodu technikou a transportními linkami. Při sklizni zrnin zase může kvalitu ovlivnit oceněný senzor poškození zrn na kombajnu John Deere. Senzor snímá rozdíly ve světelných reakcích mezi zdravým a poškozeným zrnem a zvýšení podílu poškozených zrn signalizuje obsluze. Protože poškození zrn je takřka jednoznačně zaviněno špatným nastavením stroje, je díky senzoru možná bezprostřední náprava.

Technika nechyběla

Nechtěl bych vyvolat předchozími řádky dojem, že Agritechnica tak moc o technice nebyla. Nebyla by to pravda. Nablýskaných i obřích strojů zvučných i méně známých značek, o jejichž výkonech a kvalitě práce (ale i o cenách) netřeba pochybovat, byly plné pavilony a pokrývaly bezesporu všechny potřeby rostlinné výroby. Ani u velkých strojů však jejich výrobci nezapomínají na zdánlivé maličkosti, zvyšující komfort obsluhy a kvalitu práce. Zdaleka už totiž nerozhodují jen hodinové výkony techniky. Ty se totiž blíží jistému stropu možností, danému elementárními fyzikálními a přírodními zákony a charakteristikami prostředí, v nichž je tato technika používána.

Podnikání nejen na poli

Pokud zemědělec nehospodaří ve vysoce intenzivních oblastech a není úzce specializován v „americkém“ stylu, má i jiné možnosti tvorby zisku, než jsou pouhé pěstování plodin a chov hospodářských zvířat. To by mělo platit (a několikrát jsem se ve vyspělých zemích západní Evropy i přesvědčil, že tomu tak je) především u zemědělců v okrajových oblastech. Ti by měli hledat a nalézat zdroje svých příjmů i v jiných oblastech podnikání.
Na Agritechnice k tomu inspirace nechyběla. Kdo ji hledal, jistě našel. Vedle ekologického zemědělství, které má v SRN silnou politickou podporu díky ministryni zemědělství Renate Kunast ze strany zelených (ale s proklamovaným podílem 20 % ekologicky obhospodařovaných ploch v SRN v blízké budoucnosti je možné polemizovat), to je orientace části rostlinné produkce na plodiny pro technické zpracování nebo pro energetické využití.
Tradičně například patřil na Agritechnice jeden stánek zájemcům o pěstování a využití konopí i s ukázkami možností jeho částečného zpracování na farmě. A kdo chce na svých polích „pěstovat energii“, byl vítán ve stáncích desítek výrobců zařízení pro spalování biomasy, pro výrobu topných granulí nebo briket. Silně byl nabídkou techniky zastoupen i trend lisování řepkového oleje v menších faremních lisovnách, ať už pro přímé energetické využití, nebo pro prodej větším zpracovatelům. Farmář tak může ušetřit za spotřebovanou energii a prodat svou produkci v částečně zhodnoceném stavu.

Letní semestr proběhne u Regensburgu

Agritechnica 2001 je minulostí, další se uskuteční zase za dva roky. Tato „vysoká škola agrotechniky i zemědělského podnikání“ však má i svůj „letní semestr“. Ten bude mít rovněž již tradiční podobu další akce, jejímž pořadatelem je stejně jako u veletrhu Agritechnica Německý rolnický svaz DLG. Polní den „DLG – Feldtage 2002“ proběhne ve dnech 18. – 20. června 2002 v Hellkofenu, asi 20 km jihovýchodně od Regensburgu. Není to daleko od našich hranic a mohu potvrdit, že je při této akci co vidět a čemu se přiučit.

Ing. Břetislav Koč
Snímky autor

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *