Acrobat MZ – fungicid s vynikající účinností proti plísni bramborové

Po loňském mimořádném „plísňovém“ roce se letos jen ztěží najde pěstitel brambor, který dosud nepoužívá nebo neví o přípravku Acrobat MZ. Průběh počasí v roce 2001 byl velmi vhodný pro infekci a šíření plísně bramborové. Od května do září s výjimkou června byly všechny měsíce srážkově nad dlouhodobým normálem. Po celou vegetaci chybělo výraznější období sucha, které by omezilo nebo zastavilo šíření choroby. Intenzivní srážky a trvale vlhká půda podpořily časnou a silnou infekci hlíz.

Volba vhodného přípravku a rychlá reakce na signalizaci, tj. bezodkladný zásah po vyhlášení podmínek šíření plísně bramborové, jakož i správný sled ošetření, to byly předpoklady pro efektivní ochranu.
Acrobat MZ obstál se ctí, potvrdila se jedinečnost účinku přípravku. Dvě účinné látky – dimethomorph (90 g.kg-1)s výrazně lokálně systémovým účinkem a mancozeb (600g.kg-1) to je kontaktní fungicidní širokospektrá substance. Je upraven jako dispergovatelný – smáčivý prášek.
Mechanismus účinku je zcela nového druhu: účinná látka dimethomorph je v systému rostliny rozváděn a narušuje tvorbu buněčných stěn fytopatogenních hub (tj. plísní) ve všech stadiích jejich vzniku. Kombinace obou účinných látek zabraňuje vzniku odolnosti (rezistence) vůči tomuto přípravku a tam, kde již rezistence vůči jiným typům fungicidů existuje a účinnost přípravků selhává, je Acrobat MZ vysoce funkční. Účinek obou aktivních látek je prokazatelně synergický, vzájemně se doplňuje a podporuje.
Nejcennější vlastnosti přípravku lze shrnout takto:
o Profylaktický účinek – preventivně dokáže ochránit rostlinu před infekcí v době, kdy jsou splněny všechny podmínky pro její šíření.
o Kurativní účinek – léčebný, který dokáže počínající infekci na rostlině zastavit a potlačit ji.
o Antisporulační účinek – zamezuje tvorbě spor. Tento účinek výrazně ovlivňuje šíření choroby na nadzemních částech rostlin a podstatně zmenšuje infekční zdroje.
o Flexibilní použití – přípravek může být zařazen k ochraně kdykoliv v průběhu vegetace či v průběhu rozvoje infekce, aniž by vyvstaly problémy s účinností nebo vznikem odolnosti.
Přípravek je žádoucí zařadit zejména na začátku jako preventivní ošetření a v závěru vegetace k redukci infekčního potenciálu.

Několik poznámek k aplikacím

K ochraně porostů brambor před plísní bramborovou – infekcí nadzemních částí hlíz – je Acrobat MZ povolen v aplikační dávce 2 kg.ha-1. Ošetření se zahajuje na základě signalizace, obvykle to bývá v době zapojení porostu v řádcích, nejlépe preventivně, nejpozději při zjištění prvních příznaků napadení. Lze jej však používat kdykoliv během celé doby infekce bez nebezpečí vzniku rezistence. Podle síly infekce se pro opakované ošetření volí 7 – 14denní interval. Je třeba dbát na pečlivou aplikaci, množství postřikové kapaliny může být 300 – 600 l ha-1, optimum je 400 l, dávka pod 200 l.ha-1 se nedoporučuje. Ochranná lhůta – doba od posledního ošetření po sběr hlíz – je 14 dní.
Kromě ochrany brambor před plísní bramborovou je Acrobat MZ registrován také do plodin, které jsou nejvíce ohroženy plísněmi: rajčata – plíseň bramborová (2 – 2,5 kg.ha-1), ochranná lhůta je 21 dní, cibule – plíseň cibulová (2 – 2,5 kg.ha-1), ochranná lhůta je 14 dní, okurky – plíseň okurková (2 – 2,5 kg.ha-1), ochranná lhůta je sedm dní a réva vinná – plíseň révová (peronospora 2 – 2,5 kg.ha-1), ochranná lhůta 35 dní před sklizní hroznů.
V případě potřeby je možné Acrobat MZ bez problémů mísit se všemi běžně používanými insekticidy, akaricidy, herbicidy či listovými hnojivy.

Závěr

Fungicid Acrobat MZ patří k ideálním prostředkům vhodným pro integrované systémy ochrany, nepoškozuje přirozené nepřátele a nezatěžuje životní prostředí. Všem praktickým uživatelům se tedy nabízí moderní, vysoce spolehlivý, víceúčelový přípravek na ochranu rostlin. Vyžaduje pouze odborně uvážlivé použití, které však velmi jednoduché. Požadovaná účinnost a ekonomický zisk jsou pak zcela samozřejmým důsledkem.

Ing. Vlastimil Čech,
BASF, spol. s r. o., Praha

Komentáře ke článku 1

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *