20 let úspěšného pěstování slunečnice

Stalo se již pravidlem, že každým rokem přichází společnost Agrofinal, která již 20 let úspěšně zastupuje na českém trhu francouzskou osivářskou společnost Euralis, s novinkami slunečnice, které významně obohacují hybridní nabídku v České republice. Nejinak tomu bude i v roce 2017, který je pro naši společnost jubilejním dvacátým.

Pěstitelské plochy, které po několikaletém poklesu vloni po dlouhé době nepatrně navýšily, budou možná s nástupem jara navýšeny ještě významněji. Nahrává tomu vývoj nově založených porostů s ozimou řepkou, který byl díky vláhovému deficitu po zasetí a vyššímu výskytu škůdců na mnoha lokalitách v kraji problematický, a až konec zimy a především pak následný nástup jara napoví, zda nedojde po delší době k výraznějším zaorávkám. Pak by jako jedna z náhradních plodin mohla přijít na řadu slunečnice, která má jako jedna z mála jařin velmi dobrou ekonomiku pěstování. Do karet této plodině hraje i výkupní cena, která se v posledních třech letech u klasických hybridů pohybuje obvykle v rozmezí 8500–10 000 Kč za tunu. Navíc výnosy této plodiny byly vloni na většině míst v ČR slibné, takže ekonomika pěstování slunečnice byla pro řadu zemědělských podniků pozitivní částí hospodářského výsledku. I to by mohlo vést k opětovnému navýšení osevních ploch a dalšímu rozvoji této plodiny. K tomuto růstu přispívá i společnost Agrofinal, pro níž je prvotřídní kvalita hybridů, která je podložená dlouholetým testováním ve všech možných klimatických i půdních podmínkách, a špičková osiva, rozhodujícím faktorem, který zajišťuje této značce dlouhodobě přibližně třetinové zastoupení u českých a moravských zemědělců. V posledních třech letech je společnost Agrofinal lídrem na trhu v České republice, v roce 2016 byly její hybridy pěstovány téměř na 40 % ploch osetých slunečnicí!

ES Biba – nejpěstovanější hybrid v ČR 2013–2016

Podle informací SPZO byl v posledních čtyřech letech nejpěstovanějším hybridem v ČR raný hybrid ES Biba. Hybrid, který byl v ČR zaregistrován v roce 2008, vyniká souhrnem výborných hospodářských vlastností, díky kterým patří každý rok k absolutní pěstitelské a výnosové špičce. Vedle vysokého a ročníkově stabilního výnosu je to výrazná ranost, vysoká olejnatost, nízký vzrůst, výborný zdravotní stav a odolnost k suchu. Tyto přednosti jsou předpokladem k jeho dalšímu úspěšnému pěstování v příštích letech, neboť jak ukazují výsledky z běžných ploch v ČR, tento hybrid plošně nepřekonávají ani nejnovější hybridy. Tento všestranný a mnoha rozdílnými roky prověřený hybrid by tedy rozhodně neměl chybět u žádného významného pěstitele slunečnice.

Novinky pro rok 2017

Vedle nového, raného hybridu ES Columbella, který by se mohl postupně připojit k velmi úspěšnému hybridu ES Bella, bude na trh uveden ještě další raný hybrid ES Janis CLP (nový systém Clearfield Plus), který by měl být pokračovatelem velmi úspěšného a pěstovaného hybridu ES Novamis CL (systém Clearfield), jenž je se svou významnou plochou (čtvrtý nejprodávanější hybrid roku 2016) nedílnou součástí trhu s hybridy pěstovanými systémem Clearfield. První novinkou je raný hybrid ES Columbella, který vyniká velmi vysokým výnosem, vynikající raností a výbornou olejnatostí, a měl by být díky tomu velmi rychle zaveden do pěstitelské praxe v ČR. Registrován byl již v sousedním Rakousku a Francii, odkud pocházejí vynikající reference k tomuto hybridu. Jedná se o intenzivní typ, odolný k poléhání, s velmi dobrým zdravotním stavem, odolný vůči suchu a vhodný pro pěstování ve všech podmínkách ČR, tedy i okrajových. První výsledky ukazují, že to v blízkém budoucnu může být jeden z nosných hybridů v ČR. V loňském roce, kdy bylo k dispozici omezené množství osiva, si již někteří pěstitelé mohli vyzkoušet tuto novinku na běžných plochách, a výsledky potvrzují vysoká očekávání! Druhou absolutní novinkou je raný hybrid ES Janis CLP, jenž vedle vysokých výnosů vyniká i raností, která u konkurenčních hybridů systému Clearfield Plus nebývá úplně běžná. To by mělo pomoci rozšířit tento nový systém i do chladnějších oblastí pěstování. Tato absolutní novinka je také vyšším stupněm systému Clearfield, který je označován jako Clearfield Plus. Je to středně vysoký typ s velmi dobrou odolností proti chorobám a poléhání. Má také další ceněnou vlastnost, a tou je vynikající odolnost proti suchu. Hybrid je nově zaregistrován v Bulharsku a Rumunsku. Těší nás, že jako jedni z mála na trhu budeme moci nabídnout hybrid pro pěstování tímto novým systémem Clearfield Plus!

High-oleic hybridy slunečnice – příplatkový doplněk

Plocha těchto speciálních hybridů slunečnice u nás není nijak významná, ale vzhledem k poptávce po tomto typu slunečnice u nás i v Evropě se dá očekávat poptávka po těchto hybridech i v tomto roce. Důvodem k pěstování HO typu je poptávka po olejích s lepšími vlastnostmi, které jsou potřebné hlavně v potravinářství, farmaceutickém a kosmetickém průmyslu. Hlavním rozdílem oproti standardním typům slunečnice je vyšší obsah kyseliny olejové v oleji, který je zvýšen na úkor méně stabilních kyselin linolové a linolenové. Pěstitelsky jsou tyto hybridy o trochu náročnější v tom, že vyžadují izolační vzdálenost asi 100–150 metrů od standardních hybridů a po sklizni je nutno striktně dodržet oddělené skladování od běžných typů. Tomu odpovídá i příplatek, který je při výkupu těchto hybridů nabízen. Na trhu je zatím odpovídající nabídka hybridů. Agrofinal nabízí pěstitelům tři rané hybridy, kterými jsou již osvědčený ES Ethic HO, dále ES Unic CL HO (pro pěstitele systému Clearfi eld) a loňskou novinku ES Idillic HO, která je vhodná pro intenzivní pěstování jak v chladných, tak teplejších oblastech. Všechny tři hybridy tohoto typu jsou výnosově srovnatelné s hybridy „konvenčními“.

Proužkovaný hybrid pro krmné účely

Charakteristickým znakem hybridu ES Royal je nižší obsah oleje (do 40 %) a vyšší obsah bílkovin (až 38 %) oproti standardnímu typu slunečnice. Typickým znakem je též proužkovaná černobílá nažka vejčitého tvaru. Hybrid je vhodný do směsí pro ptactvo nebo pro přímý konzum. Oproti ostatním hybridům tohoto segmentu by měl být přínosem hlavně v lepší odolnosti proti houbovým chorobám a jeho výnos by měl být vyšší a stabilnější než u stávajících hybridů na trhu. To potvrdily např. i dřívější výsledky pokusů SPZO, kde se hybrid svou výnosovou úrovní bez problému vyrovnával klasickým výnosným typům. Jedná se o raný až středně raný materiál nižšího vzrůstu, s velmi dobrou odolností k poléhání, jehož nažky dozrávají ve větších úborech.

Dlouholetá spolehlivost širokospektrální nabídky

Z výše uvedeného je patrné, že společnost Agrofinal, která je v posledních letech lídrem na našem trhu, jako jediná nabízí kompletní portfolio hybridů napříč všemi poptávanými segmenty, od klasických hybridů přes hybridy Clearfield, Clearfield Plus, HI-OL Clearfield až po HI-OL hybridy nebo hybridy krmné. Naší specialitou jsou i hybridy slunečnice, vhodné pro pěstování ve směsné siláži s kukuřicí, které zajišťují vyšší výtěžnost metanu při použití v BPS. Jak je vidět, z naší hybridní nabídky si vybere každý pěstitel slunečnice. Chtěli bychom všem našim zákazníkům poděkovat za důvěru a zájem o hybridy slunečnice společnosti Agrofinal a popřát jim mnoho úspěchů i v letošním pěstitelském roce.

Milan Spurný obchodní ředitel Agrofinal spol. s r. o.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *