Starší číslo

úroda 3/2015

Obsah čísla:

Houbové choroby obilnin v jarním období

Ochrana ozimé řepky v jarním období proti krytonoscům

Hnojení ozimé řepky na počátku jarní vegetace

 

Reportáž
Plánují nové poutavé expozice (D. Bouma) 8

Jak to vidím já
Úhorové hospodaření na půdě, ano, nebo ne? (J. Dovrtěl, T, Vymyslický) 10

Agronomický kalendář
Fungicidy, insekticidy i morforegulátory (M. Štěnička) 12

Obilniny
Houbové choroby obilnin v jarním období (J. Palicová) 14
Nová účinná látka do obilnin (J. Pančíková) 20
Rez plevová v pokusech ÚKZÚZ ve sklizňovém roce 2014 (V. Horáková) 23
Sortiment jarního ječmene (O. Dvořáčková) 30
Nové možnosti v obilninách (B. Venclová) 35
Zemany MKVK a výkonnosť plodín (Š. Žák) 36
Sortiment ovsa setého –pluchatého (O. Dvořáčková) 38
 Fytopatogenní houby na listech ozimé pšenice v roce 2014 (R. Vavera, J. Hýsek) 40
Výzkum a vývoj na prvním místě (B. Venclová) 43
Kromě ochrany také stimulace rostlin (P. Hezký) 44

Olejniny
Ochrana ozimé řepky v jarním období proti krytonoscům, souborné výsledky z let 2011–2014 (J. Kazda, M. Seidenglanz) 45
Jarní ošetření ozimé řepky proti plevelům (M. Jursík, J. Soukup) 54

Téma: Hnojení a stimulace během vegetace
Bilance draslíku při pěstování ozimé řepky (J. Černý a kol.) 55
Hnojení ozimé řepky na počátku jarní vegetace (P. Růžek a kol.) 62
Hospodaří na okraji velké aglomerace (J. Pančíková) 66
Půda není od otců, nýbrž od dětí (D. Bouma) 68
Hnojení cukrové řepy jako výnosový faktor (J. Chochola) 70
 Vliv aplikace biouhlu na výskyt AOSB (V. Krištůfek a kol.) 74
Hnojení polní zeleniny a brambor s ohledem na ochranu vod (J. Wollnerová a kol.) 78
Výsledky kontrol integrované ochrany rostlin ... a co dál? (Š. Radová) 82
Integrovaná ochrana rostlin v EU a České republice (M. Hnízdil) 86

Okopaniny
Háďátko řepné – škůdce kterého nelze podceňovat (M. Maňasová a kol.) 90

Pícniny
Sida obojpohlavná, perspektívna energetická plodina pre Slovensko (M. Harčár) 94

Půda
Seriál: Vodní režim a možnosti jeho regulace (T. Khel) 96

Naše pole
Zpravodaj Naše pole (M. Štěnička) 98

Invazní plevelné druhy
Netýkavka žláznatá – Impatiens glandulifera Royle (J. Mikulka a kol.) 100

Informační servis
Krátké zprávy (B. Venclová) 102
objednat číslo

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-downarrow-left