Starší číslo

4/2014

Obsah čísla:

Téma: Ošetření proti chorobám a plevelům

Bázlivec kukuřičný – budoucí významný škůdce

Ochrana proti blýskáčku řepkovému

Náhrada acetochlorových herbicidů ve slunečnici

Reportáž
Nastane kvůli nedostatku sněhu sucho? (J. Pančíková) 8

Jak to vidím já
Je nastavení ochrany půdy před vodní erozí dostatečné – ano, nebo ne? (O. Horák, I. Novotný) 10

Agronomický kalendář
K zajištění vhodné výživy a včasné ochrany plodin (M. Štěnička) 12

Obilniny
Bázlivec kukuřičný jako budoucí významný škůdce kukuřice (J. Rotrekl, P. Kolařík) 14
Jarní ječmen si zaslouží náležitou výživu (L. Černý) 20
Produkce nadzemní biomasy silážní kukuřice v závislosti na šířce řádků (P. Zábranský a kol.) 26
 Možnosti ekologického moření osiva jarního ječmene (H. Honsová a kol.) 31
Přezimování ozimých obilnin a ozimé řepky v tomto roce (M. Bernardová, J. Bajer) 36
Pěstování laskavce (J. Peterka, J. Moudrý) 40

Olejniny
Ochrana proti blýskáčku řepkovému (J. Kazda) 42
Náhrada acetochlorových herbicidů ve slunečnici (M. Jursík) 48
Na stanovišti nejen pro řepku tady hodně záleží (L. Poláková) 50
Výsledky zkoušení odrůd řepky olejky (P. Zehnálek) 52
Toxické látky v plodinách a instinktivní chování živočichů (M. Heroldová) 53

Okopaniny
Moření hlíz a plíseň bramboru v ekologickém zemědělství (P. Dvořák) 54

Téma: Ošetření proti chorobám a plevelům
Choroby pšenice od kořene po klas (J. Hýsek a kol.) 57
Výzkum rzí na pšenici pokračuje (A. Hanzalová, P. Bartoš) 64
 Detekce kombinované odolnosti pšenice pomocí polních infekčních testů (J. Chrpová a kol.) 69
Rezistencia burín verzus genetické manipulácie (Š. Tóth) 77
Možnosti regulace plevelů v košťálové zelenině – 1. díl (M. Jursík, J. Crha) 82
Trsť obyčajná – nebezpečná burina (Š. Tóth) 86
Vytrvalé jednoděložné plevele na orné půdě (J. Mikulka) 88

Půda
 Vliv úhorového hospodaření na utužení půdy (J. Bartlová, B. Badalíková) 92
Seriál: Legislativa v ochraně zemědělské půdy (P. Kulířová) 94

Invazní plevelné druhy
Bytel metlatý – Kochia scoparia (L.) Schrader (J. Mikulka a kol.) 95

Naše pole
Zpravodaj Naše pole (M. Štěnička) 96

Informační servis
Portfolio obsahuje nové fungicidy (B. Venclová) 98
Pro šetrné pěstitele (D. Bouma) 98
Na trh přišla další skupina humátů (D. Bouma) 98

připravujeme

Číslo 5/2014: Téma – Regulace škůdců v porostech
Číslo 6/2014: Téma – Ozimá řepka
objednat číslo

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-downarrow-left