Archiv pro rubriku: Skladování

Filtr

Skladování vlastní produkce

Na přelomu tisíciletí se Česká republika dostala do stavu, kdy celá řada skladovacích prostor určených pro dlouhodobé uložení rostlinných komodit přestala vyhovovat. Tehdy zařízení stará 20 až 30 let bylo nutné zrušit, případně renovovat. K tomu se přidaly problémy s nízkou cenou na trhu za obilí a intervenční nákup, který...

Kategorie: Obiloviny, Skladování

Nová technika pro výrobu krmiv

Jednou z podmínek udržení živočišné výroby ve společnosti MORAS, a. s., je vlastní míchárna krmných směsí. V poslední době se podařilo do tohoto provozu investovat a společně s firmou Agroing Brno vybudovat moderní linku na výrobu krmných směsí. Výsledkem je větší kapacita výroby, možnost granulace a provoz zohledňující požadavky životního...

Kategorie: Obiloviny, Skladování

Škůdci ve skladech zemědělských komodit

Jedním z významných problémů spojených se středně a dlouhodobým skladováním jsou skladištní škůdci. Jejich přítomnost je vždy problémem, který zvyšuje rizika reklamací a popřípadě dalších penalizací. Proto je důležité pamatovat při výběru a výstavbě skladovacích kapacit na rizika výskytu skladištních škůdců a být připraven tyto problémy řešit.

Kategorie: Skladování

Hlodavci jako škůdci ve skladech

Synantropní hlodavci patří mezi významné škůdce skladovaných surovin v zemědělských provozech rostlinné i živočišné výroby. Jejich výskyt a úspěšné rozmnožování jsou vázány na místa s dostatkem potravy a úkrytů. Sklady obilovin a krmiv právě patří mezi místa, která disponují většinou snadno dostupnými a v podstatě neomezenými zdroji potravy.

Kategorie: Skladování

Kvůli nevyhovujícím obalům vrací USA zboží

Spojené státy vracejí zásilky zboží, které je přepravováno prostřednictvím dřevěných obalů, které nesplňují dovozní fytosanitární požadavky. Především se jedná o výskyt škodlivých organismů (pilořitky, kůrovci, tesaříci) a z důvodu nedostatečného nebo chybného značení. USA nadále provádí přísné kontroly těchto obalů (se zaměřením na zboží určené pro automobilový průmysl).

Kategorie: Skladování

Pro zachování kvality

Obiloviny i olejniny jsou nesmírně cenné komodity, o které je nutné neustále pečovat, a to zejména po sklizni. Jasným cílem každého farmáře je obdržet za svou produkci nejvyšší možnou cenu. Aby bylo možné tento cíl uskutečnit, je zapotřebí produkci uskladnit a vyčkat na co nejpříznivější ceny. Důvodem je fakt, že...

Kategorie: Komerční prezentace, Skladování

Posklizňové úpravy kukuřice bez chyb

Kukuřice je jednou z nejpěstovanějších plodin na světě. V České republice sice neobsazuje přední příčky, nicméně představuje nezanedbatelnou část celkové produkce. Kukuřici je nutné po sklizni dále upravovat – čistit a také sušit. Čištění dané plodiny je nezbytné ze dvou hlavních důvodů. Prvním z nich je odseparování nečistot a příměsí,...

Kategorie: Komerční prezentace, Skladování