Archiv pro rubriku: Luskoviny

Filtr

Lupina biela a lupina žltá

Jednou zo starých kultúrnych plodín nenáročných na pôdne podmienky je lupina. Antický Rimania pestovali lupinu bielu (Lupinus albus L.), ktorú medzi iným priniesli aj na územie Galie, kde sa zakrátko uplatnila ako plodina na zelené hnojenie. Lupina žltá (Lupinus luteus L.) sa začala pestovať až niekedy v polovici predminulého storočia...

Kategorie: Luskoviny

Cizrna – luskovina do suchých oblastí

Nechceme dávat do přímé souvislosti současný i předpokládaný vývoj klimatických poměrů v našich podmínkách s odolností této relativně suchomilné plodiny, ale zajímavé vlastnosti se nabízejí. Cizrna je ve světě po sóji a fazolu třetí nejrozšířenější luskovinou, která se za určitých okolností může s úspěchem pěstovat i ve vybraných oblastech ČR.

Kategorie: Luskoviny

Využití obsevu v ochraně hrachu proti zrnokazovi

Ochrana porostů hrachu proti zrnokazovi hrachovému není snadná a často nepřináší uspokojivé výsledky. Obtížně se stanovuje vhodný termín pro aplikaci insekticidu, neboť monitoring dospělců v porostech je obtížný. Praktickým důsledkem jsou aplikace insekticidů naslepo (profylaktické postřiky), které mají často jen nízký efekt na škůdce. Obtížně se též vybírá insekticid.

Kategorie: Luskoviny

Vývoj rezistentních odrůd hrachu k padlí v České republice

V roce 2018 se na výši výnosů hrachu setého podílelo nejen suché počasí, ale i padlí, které na některých lokalitách poškodilo velké plochy porostů. Řešením proti jeho škodlivému výskytu je podle odborníků z firmy Agritec Plant Research, s. r. o., pěstování raných odrůd, rezistentních odrůd nebo aplikace registrovaných fungicidů. Od...

Kategorie: Luskoviny

Ekonomika pěstování hrachu při různém zpracování půdy

Pěstování hrachu setého, jako polní plodiny, má na území České republiky dlouhodobou tradici. Mimo to patří bezesporu také mezi naši nejpěstovanější a nejrozšířenější luskovinu pěstovanou u nás. Jeho zásadní výhodou je to, že je z agronomického hlediska velmi vhodnou předplodinou a lze ho pěstovat na většině území ČR, zvláště pak...

Kategorie: Luskoviny

Ozimá peluška získala cenu časopisu

Cenu za inovaci v rostlinné výrobě, kterou redakce časopisu Úroda uděluje v rámci konání veletrhů Techagro, Silva Regina a Biomasa, obdržela letos ozimá peluška Frostica od šlechtitelů akciové společnosti Selgen. Redakce ocenila, že odrůda poskytuje vysoký výnos zelené a suché hmoty a je po dvacetileté přestávce teprve druhou ozimou peluškou...

Kategorie: Luskoviny

Greening podpořil zájem o luskoviny

Asociace pěstitelů a zpracovatelů luskovin, z. s. (APZL) hodnotí už mnoho let uplynulý vegetační rok. Obvykle je to spojeno s valnou hromadou spolku. Loni se akce konala ve Velkých Pavlovicích, v Ekocentru Trkmanka a zúčastnilo se jí přes 70 zájemců o luskoviny z řad odborné veřejnosti. Loňský ročník byl zaměřen...

Kategorie: Luskoviny