Zrnová kukuřice má perspektivu

Kukuřice pěstovaná na zrno dosahuje dlouhodobě stabilních výnosů a statistika ukazuje, že má dokonce rostoucí tendenci. V posledních šesti letech došlo k nárůstu výnosů o 11,5 % ve srovnání s dřívějším, stejně dlouhým obdobím. Dlouhodobé sledování poukazuje na velké rozmezí průměrných ročníkových výnosů, a to 6,5–8,4 t/ha. Můžeme i konstatovat, že uvedení zrnových hybridů Dekalb na český trh významně přispělo k trendu růstu výnosů.

V roce 2005–2006 se na trhu objevily první Dekalb hybridy a během deseti let svého působení se staly standardem českých pěstitelů, kteří na ně spoléhají a dávají jim jistotu ve více i méně příznivých letech. Přestože výnosy rostou, nemůžeme říct, že by úměrně rostla i ziskovost, což je způsobeno kolísající výkupní cenou, ale také vlivem počasí. A právě to se odrazilo nepříznivě v minulé sezóně nejen na kukuřici. Ovšem ta ztratila zřejmě nejvíce, místy 30–50 %. Lze logicky předpokládat, že o tuto komoditu bude větší zájem než loni, aby byla dostatečně pokryta potřeba pro výrobu krmných směsí z vlastních zdrojů.

Dekalb zrnové kukuřice patří mezi nejpěstovanější hybridy u nás především díky svým schopnostem překonávat stresové podmínky. Kukuřice má krátkou vegetační dobu a každý významný stres v průběhu ročníku může ovlivnit konečný výnos bez případné regenerace nebo kompenzace. Vlivem oteplování již lze využívat hybridy pozdnější i v podmínkách, kde to dříve nepřipadalo v úvahu. Zrnové Dekalb hybridy mají typ zrna koňský zub a ten umožňuje rychle uvolňovat vlhkost a ve spojení s rychle dozrávajícím zbytkem rostliny umí urychlit konec vegetace. Většina zrnových hybridů pochází ze šlechtitelských stanic umístěných v kontinentálních až ultrakontinentálních podmínkách, kde se prověřují v zátěžových testech, jak odolávat dlouhodobě suchým podmínkám a vysokým teplotám v různých fázích růstu. V jihovýchodním Maďarsku se nachází hlavní šlechtitelská stanice Monsanto Szatymaz s největší šlechtitelskou školkou v Evropě. Tamní podnebí je „ideálně“ suché a dostatečně horké pro vývoj nových a odolnějších zrnových hybridů pro podmínkly celé Evropy, Česka nevyjímaje. Hybridy vhodné do podmínek s intenzivním slunečním zářením, sužovaných suchem a teplem, mají označení HD (heat and drought tested).

Jeden z prvních Dekalb hybridů uvedených na trh je nestárnoucí hybrid DKC3511, který i v dnešní době poskytuje farmářům stabilní výnosy zrna v různorodých podmínkách. Nově inovované hybridy v této ranostní skupině převzaly řadu vlastností DKC3511 a pokračují i dnes úspěšně u pěstitelů na Moravě a v Čechách.

Největší plocha zrnové kukuřice je v ranostní skupině FAO 270–310, kde Monsanto upřednostňuje kukuřice s typem koňský zub, který má vyšší výnosový potenciál a lepší suchovzdornost než mezitypy. Jedná se především o DKC3623 (FAO 280) a DKC3939 (FAO 310).

DKC3939 je loňskou novinkou a právě lepší prověření jeho výkonu ve stresových podmínkách než v loňském roce jsme si nemohli přát. Každý má ještě v živé paměti chladnější jaro s opožděným růstem a vývojem, který byl posléze vystřídán sušším obdobím s vysokými teplotami, s čím se tento hybrid velice dobře vypořádal. Ve většině případech vytvořil palice rovnoměrně opylované a velikostně homogenní. Tato kukuřice umí dobře reagovat na přidané vstupy agrotechniky a pěstitelské podmínky. Podstatnou vlastností je vyšší výnosový přírůstek i při vyšší hustotě výsevku. Při vyšším výsevku nad 85 tis. dosahovala vyššího výnosu asi o 3–4 % než při výsevku 75–80 tis. rostlin. I další pokusy s roztečí řádků (75 a 37,5 cm) potvrdily výnosový přírůstek a vyjímečnost tohoto hybridu využívat i ztísněný prostor k tvorbě palic, jak ukazuje graf. Nejvhodnější oblastí pro pěstování je především řepařská, kukuřičná a alternativně obilnářská výrobní oblast.

Nejranějším zrnovým hybridem je DKC3441 (FAO 240) s typem zrna koňský zub. Jde o plošně využitelný ekonomický hybrid v celé České republice. Díky krátké vegetační době lze vysévat po sklizni zrna ozimou pšenici. Dobře snoubí výnos s nízkou sklizňovou vlhkostí, která bývá nejnižší u ranostní skupiny hybridů FAO 230–260 . Tento hybrid umí rychle vysychat v celém svém profilu a zajistí rychlou a nízkoztrátovou sklizeň. Pro počátek své vegetační doby je velice dobře vybaven chladuvzdorností a lze jej vysévat na počátku termínu vhodného pro setí.

Standartním pozdnějším hybridem je DKC4590 (FAO 340) – HD hybrid, který odolává stresovým podmínkám sucha a vysokým teplotám a jenž se už několik let osvědčuje v praxi u pěstitelů právě výnosovou stabilitou. Časná synchronizace kvetení je zárukou vysokých stabilních výnosů, což se potvrdilo i v loňské sezóně. Velice dobře využívá i svůj potenciál na humózních lokalitách, kde loni nezřídka překonával hranici 13 t/ha v běžných poloprovozních pokusech na farmách.

Mercedesem v pozdním segmentu je jednoznačně hybrid DKC4717 (FAO 370) určený především do podmínek jižní Moravy. Jde o HD hybrid, který i v podmínkách vysokých teplot a intenzivního slunečního záření exceluje extrémně vysokými výnosy zrna. V obou posledních letech ukázal obrovskou sílu překonávat klimatické negativní dopady ročníků 2014 a 2015. Vzhledem k rozdílným podmínkám obou ročníků dosáhl v průměru na poloprovozních pokusech na osmi lokalitách v roce 2015 výnosu 12 t/ha při vlhkosti 23,6 % a v roce 2014 na osmi lokalitách 13,7 t/ha při vlhkosti 26,8 %. Oba výsledky potvrzují neomezený výnosový potenciál při rozumné sklizňové vlhkosti.

Právě genetická výbava jednotlivých hybridů je rozhodujícím faktorem, pokud se na farmě celoplošně uplatňuje standardní pěstitelská technologie. Všechny Dekalb kukuřice na zrno jsou řádně prověřeny a otestovány i v českých podmínkách a dokážou tak čelit extrémním výkyvům počasí a přicházející změně klimatu. Ovšem vlastní několikaleté zkušenosti nic nenahradí, ty totiž ukazují věrohodný obrázek o kvalitě jednotlivých hybridů a vhodnosti do daných podmínek.

Ing. Ondřej Černý,

MONSANTO ČR s. r. o.

 

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *