Změna klimatu mění postupy v zemědělství

Dopady změny klimatu se v rostoucí míře projevují v zemědělských činnostech vázaných na půdu. Vědci už řadu let upozorňují na nebezpečí spojená se změnami prostředí. Ministerstvo zemědělství ve spolupráci s Centrem výzkumu globální změny Akademie věd ČR připravilo publikaci s názvem Český venkov a zemědělství v podmínkách měnícího se podnebí, která ve stručnosti shrnuje možné dopady změny klimatu na zemědělství v ČR a uvádí návrhy možných adaptačních opatření.

I když je současné zemědělství technologicky výše než kdykoliv dříve, jeho schopnosti zásobovat potravinami a pozitivně přispívat k ekosystémovým službám, ze kterých má společnost prospěch, jsou přímo závislé na klimatických podmínkách, uvádí publikace MZe. Změna klimatu přináší četná rizika pro zemědělskou produkci a venkov. Zemědělská produkce v České republice bude s vysokou pravděpodobností stále více ovlivňována častějším nedostatkem vody, extrémními výkyvy počasí, povodněmi nebo posuny vegetačního období.

 

Více v časopisu Farmář č. 2/2015

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *