Zemědělská půda je ohroženým druhem

Ve čtvrtek 26. listopadu hostila aula České zemědělské univerzity v Praze 21. mezinárodní konferenci s názvem Racionální používání hnojiv. Konference byla zaměřena na půdu a půdní úrodnost. Organizátory k tomu vedl fakt, že rok 2015 byl OSN vyhlášen Mezinárodním rokem půdy. Cílem bylo zvýšení informovanosti občanské společnosti a politiků o významu půdy pro člověka, potravinovou bezpečnost, zmírnění chudoby a udržitelnost dalšího rozvoje. Jak zaznělo na akci, s úbytkem zemědělské půdy se potýká celá řada států bez ohledu na kontinenty. V některých oblastech se kvalitní půda ztrácí nesprávným hospodařením. V případě České republiky to je především zástavba. V současné době ztrácí Česká republika denně asi 12 až 15 hektarů často kvalitní zemědělské půdy.*

Více si o konferenci můžete přečíst v některém z příštích čísel týdeníku Zemědělec.

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *