Zdravá rostlina až do sklizně

Ozimá řepka se z hlediska plochy stala druhou nejpěstovanější plodinou v ČR. Její plocha se za poslední roky stabilizovala na úrovni asi 360 tisíc hektarů. Neustálá poptávka po řepkovém oleji dává pěstitelům předpoklad jistého odbytu pro zpracovatelský průmysl u nás i v zahraničí a v jistém slova smyslu i dobrou realizační cenu.

Průměrné hektarové výnosy za poslední tři roky atakují hranici 3,5 t/ha a dávají optimistické očekávání pro následující období. Právě výnos z hektaru rozhoduje o ekonomické stabilitě ozimé řepky. Výnosový potenciál dnešních registrovaných odrůd ve zkouškách ÚKZÚZ překonává hranici 7 t semene na hektar, ale na provozních plochách je využit asi na 55 %. Za dosaženými výnosy na provozních plochách se skrývá zejména úroveň agrotechniky, pěstovaná odrůda a průběh počasí v daném ročníku. A právě průběh počasí v loňském roce naznačil, jakým směrem se může změna klimatu ubírat. Pěstitelé mohou v následujících letech čelit nelehkým podmínkám, které budou charakterizovány vysokými teplotami a nedostatkem vláhy.

Společnost KWS se intenzivně věnuje vývoji nových výkonných odrůd právě i s ohledem na měnící se klima. Do genetického základu hybridů je zabudován vysoký potenciál výnosu semene při velmi dobrém zdravotním stavu (zdravá rostlina až do sklizně) a s vysokou adaptabilitou k pěstitelským i klimatickým podmínkám. Nové hybridy, které jsou zkoušeny v rámci registračního řízení, jsou také umístěny i do pokusů v odlišných klimatických podmínkách napříč celou Evropou. Odrůdy v rámci zkoušek procházejí sítem stresových podmínek na různých lokalitách. Pro odolnost k vysokým teplotám a suchým podmínkám jsou vhodné lokality v Maďarsku, Rumunsku i na Slovensku, pro nízké teploty na Ukrajině a v Polsku, z hlediska výskytu chorob jsou vhodné lokality ve Francii či Anglii. V případě úspěšných odrůd, které projdou kompletním testováním, máme širokou škálu informací o jejich výnosovém potenciálu, ročníkové stabilitě, také známe i jejich reakci k odlišným stanovištním a klimatickým podmínkám.

Factor KWS

Novinkou loňského roku, která prošla tímto procesem, je hybrid Factor KWS, který byl v ČR registrován v roce 2014. Středně raný pylově fertilní hybrid výnosově vyniká již při střední intenzitě agrotechniky. Factor KWS dosahuje vysokých výnosů ve všech oblastech pěstování, přičemž v chladnějších oblastech exceluje. Tolerance vůči chorobám (Phoma, Botrytis, Alternaria, Sclerotinia, Verticillium) dává předpoklad pro zdravé asimilující rostliny až do sklizně.

Díky jeho rychlému vývoji na podzim je možné setí i v pozdních termínech. Vzcházející rostliny jsou vysoce vitální s energickým počátečním růstem. Před zimou vytváří kompaktní listové růžice se silným a zdravým kořenem, což je zárukou bezproblémového přezimování. Na počátku jarní vegetace nastupuje velmi rychlým růstem a vývojem. Díky vysoké odolnosti je možné zvážit aplikaci fungicidů proti fomové hnilobě (nositel genu odolnosti vůči Phoma – gen RLM 7). Co činí hybrid Factor KWS jedinečným, je jeho odolnost vůči Verticillium, která ho staví na pozici jedné z nejodolnějších odrůd ozimé řepky v dnešní době. Porosty Factoru KWS jsou středně vysoké, kompaktní, bohatě rozvětvené, s vysokou odolností vůči poléhání. Pěstitel každopádně ocení rovnoměrné dozrávání celé rostliny a vysokou násadu šešulí odolných k pukání i ve vysokém stupni zralosti. V každoročně vyhlašované soutěži „O nutričně nejkvalitnější řepku“, kde je hlavní zřetel brán na obsah esenciálních mastných kyselin, obsadil hybrid Factor KWS druhé místo, což svědčí o kvalitativních parametrech oleje z hlediska lidské výživy.

Alvaro KWS

Letošní novinkou registrovanou v roce 2015 v ČR je hybrid Alvaro KWS. Jde o středně raný pylově fertilní hybrid vhodný do teplých i chladných pěstitelských oblastí. Výnosem semene a obsahem oleje patří k absolutní špičce v sortimentu ozimé řepky. Hybrid velmi pozitivně reaguje na zvýšenou intenzitu pěstování. Alvaro KWS disponuje vedle kombinované odolnosti vůči Phoma a odolnosti proti pukání šešulí ještě mnoha užitečnými vlastnostmi.

Alvaro KWS se vyznačuje velmi rychlým vývojem na podzim, kdy na počátku vegetace vykazuje prudký start a dynamický růst při rychlém zesílení mladých rostlin. Díky mimořádně rychlému vývoji na podzim je možné setí i v pozdnějších agrotechnických termínech. Hybrid na jaře nastupuje do vegetace intenzivním růstem. Vytváří kompaktní porosty s vynikajícím větvením už od spodních pater s vysokým počtem silných plně osemeněných nepukavých šešulí. O kvalitativních parametrech a složení oleje, se zřetelem na pozitivní účinek na lidskou výživu, svědčí dosažené třetí místo nově registrovaných odrůd v soutěži „O nutričně nejkvalitnější řepku“.

Alvaro KWS patří svým zdravotním stavem do konceptu nových odrůd od společnosti KWS – zdravá rostlina až do sklizně. Velmi dobře odolává komplexu chorob (Phoma, Botrytis, Alternaria, Sclerotinia, Verticillium), obzvlášť odolnost vůči fomovému černání a hlízence je vysoká.

Marcopolos

Hybrid Marcopolos prokázal vysokou výnosovou úroveň na provozních plochách v roce 2015, kdy se zařadil mezi tři nejvýkonnější odrůdy pěstované v ČR. Marcopolos zaujal pěstitele svým vývojem během vegetace, habitem, zdravotním stavem, ale i výnosem natolik, že v letošním roce byl sedmý nejpěstovanější hybrid na provozních plochách v ČR. Jde o středně raný pylově fertilní hybrid vhodný pro všechny oblasti pěstování. Rychlý vývoj na podzim umožňuje jeho setí i v pozdních termínech. Marcopolos je charakterizován velmi dobrým přezimováním a bez problémů zvládá jarní mrazíky. Hybrid vykazuje vysokou kompenzační schopnost větvením u řidších porostů, na jaře je patrný velmi rychlý start a regenerace po zimě. Vytváří středně vysoké kompaktní bohatě rozvětvené porosty s vysokou násadou šešulí. Marcopolos je odolný vůči poléhání, vyniká dobrým zdravotním stavem. Jeho předností je vysoký výnos semene s vysokým obsahem oleje a nízkým obsahem GSL. Marcopolos je předurčen pro intenzivní způsob pěstování.

Hybrirock

Rekordmanem teplých výrobních oblastí je hybrid Hybrirock, který dlouhodobě potvrzuje svůj vysoký výnosový potenciál v provozních podmínkách teplých oblastí Slovenska a Maďarska. Pěstitelé sází na Hybrirock z hlediska jistoty dosažení výnosu. V Maďarsku mu patří pozice číslo 1 a na Slovensku se řadí ke třem nejprodávanějším odrůdám. Tuto pozici si vydobyl vysokou odolností vůči přísuškům v suchých pěstitelských oblastech. V poloprovozních pokusech SPZO SK patří ve tříletém průměru k nejvýkonnějším odrůdám a s přehledem poráží celou skupinu nejznámějších zkoušených hybridů o třídu. Hybrirock patří do skupiny středně raných hybridů, je pylově fertilní. Jeho předností jsou mimořádně vysoké a stabilní výnosy semene s vysokým obsahem oleje. Díky rychlému růstu na podzim ho lze použít i pro pozdní termíny setí. Hybrid vykazuje výbornou mrazuvzdornost a přezimování, vytváří kompaktní porosty. Další významnou vlastností, kterou každý ocení, je výborná odolnost vůči poléhání a špičková odolnost vůči hlízence.

Sherlock

V našem portfoliu má nezastupitelnou pozici liniová odrůda Sherlock. Ten patří do skupiny odrůd, jež si vydobyly místo u pěstitelů, kteří vsází na jistotu. Sherlock je středně raná liniová odrůda registrovaná v ČR v roce 2010. I v dnešní době si Sherlock udržel pozici výkonné liniové odrůdy na provozních plochách v ČR. Dosahuje vysokých výnosů ve všech oblastech pěstování již při základní agrotechnice, na zvýšenou intenzitu agrotechniky velmi pozitivně reaguje. Sherlock výborně přezimuje a velmi rychle regeneruje na jaře. Velmi raný nástup do květu snižuje poškození poupat blýskáčkem a snižuje i riziko hlízenky. Předností Sherlocku je velmi dobrá odolnost vůči komplexu chorob (Phoma, Alternaria, Sclerotinia, Botrytis). Velmi dobře větví a vytváří kompaktní porosty s velkým počtem silných plně osemeněných šešulí.

Traviata

Středně raný pylově fertilní hybrid Traviata je vhodný do všech pěstitelských oblastí včetně vyšších poloh. Hybrid stabilně dosahuje vysokých výnosů semene a obsahu oleje při nízkém obsahu GSL. Hybrid Traviata je plastický ke stanovištním podmínkám a dá se na něho spolehnout i na horších i méně intenzivních pěstitelských stanovištích. Hybrid je charakterizován rychlým růstem na podzim, ale nemá tendenci k prodlužování. Předností je výborné přezimování a na jaře dostatečně rychlá regenerace. Porosty jsou vyššího vzrůstu, se špičkovou odolností vůči poléhání. Výborný zdravotní stav s vysokou odolností vůči komplexu řepkových chorob dávájí předpoklad dosažení očekávaného výnosu.

Frodo KWS

Kompletní nabídku KWS uzavírá středně raný pylově fertilní hybrid Frodo KWS s vysokou plasticitou ke stanovištním podmínkám. Poskytuje vysoké a ročníkově stabilní výnosy semene při vysokém obsahu oleje. Rychlý vývoj na podzim, ale bez tendence k prodlužovacímu růstu, umožňuje setí v druhé polovině agrotechnického termínu. Bezproblémové přezimování je pro hybrid samozřejmostí. Frodo KWS vytváří kompaktní porosty bohatě rozvětvené s vysokým nasazením šešulí. Hybrid disponuje vysokou odolností vůči poléhání. Už od pohledu dokáže zaujmout svým habitem i tmavě zelenou barvou, která deklaruje jeho výborný zdravotní stav. V době dozrávání je nedocenitelnou vlastností i stejnoměrné dozrávaní šešulí na celé rostlině. V krátkosti jsem vám představil odrůdy ozimé řepky ze šlechtění společnosti KWS, přiblížil jejich specifika a vlastnosti, které vám mohou pomoci při výběru právě té pravé odrůdy do vašich podmínek jak z hlediska pěstitelských, tak i ekonomických. Naši regionální obchodní zástupci vám při výběru odrůd ozimé řepky rádi pomohou, také jistě oceníte i profesionální poradenský servis během celé vegetace.

Ing. Miroslav Sedláček,

produktový manažer, KWS OSIVA s. r. o.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *