Zcela nová technologie

Společnost Syngenta patří mnoho let mezi přední špičku ve šlechtění kukuřice. Neustále vynakládá značné úsilí, aby pěstitelům mohla přinášet stále nové výkonnější hybridy. Čeští pěstitelé kukuřice se poslední tři roky setkávají se skupinou hybridů, které jsou součásti PowerCell technologie. Tato technologie je zaměřena na silážní hybridy, kdy hlavním benefitem PowerCell hybridů je vynikající stravitelnost buněčných stěn (vlákniny). Hybridy patřící do skupiny s touto technologií si u pěstitelů získávají stále větší oblibu, a to hlavně kvůli spolehlivosti a výkonnosti. Aby nabídka špičkových hybridů nebyla zaměřená pouze na silážní segment, tak šlechtitelé zaměřili svou pozornost k druhé technologii, zcela nové genetice Artesian. Tato technologie reprezentuje novou generaci zrnových hybridů s fyziologicky efektivnějším využíváním dostupné vody pro tvorbu výnosu.

Již delší dobu jsme všichni svědky postupného oteplování klimatu, které má na svědomí prudké výkyvy počasí. Neobvykle suché roky s podprůměrným množstvím srážek a nadprůměrnými teplotami, hlavně v letních měsících, jsou stále častější. Tento rok je toho extrémním příkladem. Počasí v letních měsících bylo skutečně velmi teplé, prakticky beze srážek a v mnoha regionech se závažnými škodami na porostech způsobených suchem. A právě na kukuřici to bylo vidět velmi zřetelně. Voda bude v budoucnosti stále vzácnější komoditou, poptávka po ní roste a její dostupnost bude limitující nejen pro udržitelnou zemědělskou produkci. Společnost Syngenta tyto změny bedlivě sleduje a snaží se pro zemědělskou praxi vyvíjet a uvádět do života inovace a technologie, které dopady těchto změn zmírňují. Zároveň přinášejí možnost ekonomické produkce potravin i v oblastech, ve kterých je to kvůli klimatickým podmínkám těžké.

Hybridy s Artesian technologií se již několik let úspěšně pěstují v jižních státech Evropy, jako je Portugalsko, Španělsko, Itálie, ale také ve Spojených státech amerických. Pro pěstitelskou sezónu 2016 již máme připravené hybridy s číslem FAO vhodných do podmínek České republiky. Jsou to hybridy SY Fenomen a SY Photon.

SY Fenomen – FAO 260 zrno

SY Fenomen je dvouliniový hybrid s číslem ranosti FAO 260 při využití na zrno. Jedná se o Artesian raný zrnový hybrid nové generace vhodný pro pěstování v náročných vláhových podmínkách i pro extenzivní lokality. Svou výkoností se často vyrovnává pozdnějším zrnovým hybridům. Rostliny se vyznačují svou výškou a mohutností s velmi dobrým olistěním, což napomáhá koncentraci vody k patě rostliny z minimálních srážek. SY Fenomen je hybrid určený pro obilnářskou a řepařskou výrobní oblast. Hybrid je možné vysévat i v brzkém agrotechnickém termínu. Je vhodný pro různé pěstitelské podmínky obzvláště pro sušší lokality, v intenzivních podmínkách dosahuje nadprůměrných výnosů s velmi nízkou sklizňovou vlhkostí. Pro vynikající uvolňování vody ze zrna i ve vyšších polohách se stává pěstování tohoto hybridu ekonomické a najde si své uplatnění na většině pěstitelských ploch.

SY Photon – FAO 290 zrno

SY Photon patří do skupiny středně raných hybridů s číslem ranosti FAO 290 a využitím na zrno. Je vhodný pro pěstování v řepařské a kukuřičné výrobní oblasti. SY Photon je nejnovější Artesian hybrid vhodný pro pěstování v náročných vláhových podmínkách i pro intenzivní lokality s dobrou dostupností vody.  SY Photon dokáže velmi efektivně využívat dostupnou vodu v půdě a tuto konvertovat do vyššího výnosu a tím pádem je méně náchylný na stres ze sucha. Za standardních vláhových podmínek dosahuje výnosů porovnatelných s dostupnou konkurencí v tomto segmentu a v případě omezené zásobenosti půdy vodou, stresu ze sucha a vysokých teplot je schopen dosáhnout nadstandardních výnosů.

Artesian hybridy ale nejsou jediné novinky, které jsme pro novou sezónu zařadili do portfolia. V nabídce se objeví další tři nové hybridy. Prvním z nich je velmi výkonný silážní hybrid SY Welas a dalšími dvěma jsou zrnové hybridy SY Ulises a SY Iridium.

SY Welas – FAO 240 siláž

SY Welas je mohutný hybrid s hustým olistěním, který také vyniká obsahem škrobu. V letošním roce byl registrován pro Českou republiku. Ve zkouškách ÚKZÚZ prokázal svoje kvality a ve dvouletém hodnocení dosáhl nejlepších výsledků ve výnosu suché hmoty. Svůj nadstandardní výnosový potenciál prokázal i v mnoha poloprovozních pokusech nejen v České republice, ale i například v Německu.

SY Ulises – FAO 320 zrno a SY Iridium – FAO 350 zrno

SY Ulises a SY Iridium jsou dva nové zrnové hybridy, které vhodně doplňují celé portfolio. Jedná se o prověřené hybridy, které jsou úspěšně pěstovány na Slovensku. Svoje přednosti však potvrzují i v České republice, kdy byly řazeny nejen do pokusů, ale v minulém roce i na běžné plochy. Jedná se o spolehlivé hybridy, které jsou nenáročné na prostředí a mají velmi dobrou ekonomiku pěstování.

Společnost Syngenta pro rok 2016 připravila širokou nabídku vysoce kvalitních hybridů, ve které si ten nejvhodnější dokáže vybrat opravdu každý. Konkrétní doporučení a další informace vám rádi poskytnou naši obchodní zástupci.

 

Ing. Karel Neckář, Ph.D.

Syngenta Czech, s. r. o.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *