Zamiřte na klasy za mírnou cenu

Zamir 40 EW je dvousložkový fungicid vyvinutý pro pěstitele obilnin, kteří požadují zdravé zrno bez rizik kontaminace mykotoxiny. Zvyšuje výnos a kvalitu vaší úrody za mírnou cenu. Zamir 40 EW přináší dva rozdílné mechanismy účinku proti všem důležitým chorobám klasu obilnin.

Zamir 40 EW obsahuje rostlinolékařskou praxí oblíbený azol tebuconazole, který je v rostlinách systemicky roznášen a chrání tak i nové přírůstky. Druhou účinnou látkou je prochloraz, který je pouze lokálně systemický, to znamená, že zůstává dlouhodobě v dostatečné koncentraci nezředěný v místě dopadu na rostlinu a dokáže tak po delší dobu dezinfikovat její povrch. Přípravek výhodně spojuje rozdílné mechanismy obou účinných látek tak, aby pokryl celé spektrum hospodářsky důležitých houbových chorob vyskytujících se v našich podmínkách na klase obilnin, a to včetně obávaných klasových fuzarióz.

V obilninách

Zamir 40 EW má v České republice registraci do obilnin, a to proti houbovým chorobám pšenice v termínu od fáze konce odnožování až do plného květu obilnin. Výhodou je možnost použití dvakrát za sezónu. Registrovaná dávka přípravku Zamir 40 EW je 1,25 l/ha, která zajišťuje silné množství obou účinných látek v postřikové jíše. U tebuconazole je to 166 g/ha (pro srovnání, řada přípravků obsahující čistý tebuconazole, například Orius 25 EW, dodává v registrované dávce jen 125 g/ha). U účinné látky prochloraz je to dostatečných 334 g/ha.

V zahraničí je přípravek rovněž zaregistrován do ječmene jarního, ječmene ozimého, žita, tritikale i řepky olejky. Na těchto registracích se u nás také pracuje.

Přípravek spolehlivě kontroluje celou škálu hospodářsky významných chorob obilnin od stéblolamu, padlí travního, braničnatky plevové, braničnatky pšeničné, hnědé skvrnitosti ječmene, rynchosporiové skvrnitosti ječmene po rez pšeničnou, rez plevovou a klasové fuzariózy.

Zamir 40 EW pro zdraví

Další silnou parketou přípravku Zamir 40 EW je výrazná eliminace škodlivosti klasových fuzarióz. Je to dáno tím, že obě účinné látky dosud patří ke špičce v účinnosti na klasová fuzária. Registrace zásahu až do plného květu umožňuje provést toto vysoce efektivní ošetření tam, kde a kdy je třeba.

Rizikové faktory jsou všeobecně známy: předplodina obilnina, kukuřice a deštivý průběh počasí v průběhu kvetení porostu, dispozičně vlhčí lokalita. Zamir 40 EW v dlouhodobých přesných pokusech prováděných i vědeckými pracovišti v České republice snižoval výskyt fuzarióz v klase a zejména jejich zdraví nebezpečných mykotoxinů v průměru o 78 %. To vše v podmínkách silné umělé infekce. Tyto výsledky řadí přípravek Zamir 40 EW k nejvhodnějším přípravkům k eliminaci výše popsaných rizik.

Stop efekt na rzi

Silnou stránkou přípravku je právě jeho schopnost výrazného stop efektu na počátečních infekcích rzí. V podmínkách České republiky často vidíme poměrně pozdní, ale zato velmi razantní nástup infekcí rzí v klase. Často vedou až k předčasnému zaschnutí porostu kvůli takřka desikované listové ploše tímto nebezpečným patogenem.

Zamir 40 EW tyto obě hospodářsky škodlivé rzi – pšeničnou i plevovou, kontroluje velmi dobře.

Znamenitá ochrana klasu

Z vlastností přípravku jasně vyplývá, že jeho nejvhodnější umístění je právě ochrana klasu obilnin. Výrazný stop efekt na rzi a jeho schopnost razantně eliminovat výskyt škodlivých mykotoxinů jako produktů metabolismu fuzariózních hub v klase, z přípravku Zamir 40 EW činí výrazného pomocníka pro pěstitele obilnin k dosažení vysokého výnosu a zdravého zrna.  Zamir 40 EW může být závěrečnou pojistkou vašich investic.

Smáčedlo Velocity

Chytrým doplněním a zvýrazněním účinnosti je tank-mix  Zamiru s akcelerátorem systemických fungicidů Velocity v dávce 0,25 l/ha. Velocity pomůže aktivně vtáhnout jakoukoliv systemickou fungicidní látku do rostlinných pletiv, čímž zajistí vyšší účinnost zásahu proti chorobám. Z mnohočetných víceletých pokusů vyplývá, že Velocity prokazatelně zvyšuje výnos v obilninách v průměru o dalších 3–5 %. Přitom hektarové náklady na Velocity činí kolem 130 Kč. Jedná se tedy o jednu z nejefektivnějších investic do porostu obilnin.

Zamir 40 EW je chytrá

a ekonomická volba

Letošní informativní cena přípravku Zamir 40 EW se opět bude pohybovat v cenících distribučních společností okolo 782 Kč/l. Ošetřovat přípravkem Zamir 40 EW je chytrá a ekonomická volba. Věříme, že budete jak s účinností, tak s cenou přípravku spokojeni.

Ing. Jiří Vašek

Adama

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *