Zaměřeno na ochranu luskovin

V Jaroměřicích nad Rokytnou se v úterý 11. března uskutečnil odborný seminář Luskoviny 2014. Pořadatelem byly Asociace pěstitelů a zpracovatelů luskovin a Agritec, Šumperk. Velký podíl přednášek se zaměřil na ochranu jednotlivých u nás pěstovaných luskovin. Na semináři ale byly také připomenuty důvody, proč by se v osevním postupu měly luskoviny objevovat častěji. Vedle schopnosti hlízkových bakterií vázat vzdušný dusík to jsou třeba zlepšení půdní struktury nebo doplnění organických látek do půdy prostřednictvím posklizňových látek.

O vlivu luskovin na půdní úrodnost hovořil podrobně Ing. Petr Škarpa, Ph.D., z Mendelovy univerzity v Brně (viz video).*

Více se dočtete v některém z příštích čísel týdeníku Zemědělec.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *