Začátek v půl desáté jako na zámku

Jarní ječmen, ozimá pšenice, ozimá řepka, ale i cukrovka, brambory, mák a kukuřice ošetřené různými přípravky na ochranu rostlin byly v polovině června k vidění na demonstračním poli u Libčan na Královéhradecku. Stejně jako v minulých letech tam společnost Bayer CropScience pořádala své polní dny. O účinnosti herbicidů, fungicidů, insekticidů i regulátorů růstu, u jarního ječmene a ozimé pšenice navíc v kombinaci s přehlídkou nejrozšířenějších odrůd, se mohli jejich účastníci přesvědčit na vlastní oči.

Se Zemědělským družstvem Libčany spolupracuje firma Bayer CropScience již řadu let. Tento podnik byl vybrán nejen vzhledem ke svým zkušenostem s polní výrobou, ale také jako velkopěstitel ovocných dřevin (jádrovin a peckovin), pro jejichž ochranu má Bayer CropScience v portfoliu různé pesticidy.
Když Ing. Miroslav Vodička, předseda družstva, vítá účastníky polního dne, upozorňuje, že půdní stanoviště, na kterém jsou pokusy, má poměrně vysoko hladinu podzemní vody, takže tolik nechybí vláha. „Horší to je na ostatních našich polích. Sucho je letos po celé republice, což není rozhodně příznivé, ale s takovou situací je třeba v oboru ovlivňovaném počasím počítat. Horší ovšem je, že se rozměr českého zemědělství neustále zmenšuje. Doufám, že naše polní pokusy nezůstanou v budoucnosti jen jakýmsi skansenem,“ říká Ing. Vodička.
Je půl desáté, červnové slunce začíná až nepříjemně pálit a první skupinka zájemců se v doprovodu specialistů na ochranu rostlin vydává na prohlídku prezentačních parcelek.

Porosty bez plevelů a téměř nepolehlé
Začínáme u jarního ječmene s Ing. Josefem Suchánkem, který má ve firmě Bayer CropScience na starosti herbicidy a regulátory růstu. Porost jarního ječmene je nezaplevelený. Napomohl k tomu především herbicid Sekator, jehož použití znamená kompletní ošetření proti dvouděložným plevelům.
V pokusu je letos zařazeno 19 odrůd jarního ječmene a všechny byly ošetřeny regulátorem růstu Cerone 480 SL proti poléhání nižší dávkou (0,3 l/ha) ve fázi naduřování listové pochvy. Nyní se začínají objevovat první rozdíly mezi jejich reakcí na tento zásah. Zejména poléhavé odrůdy, například Malz a Jersey, potřebovaly dávku vyšší, i když průběh letošní vegetace tomu z počátku nenasvědčoval.
„Regulátor Cerone do jarního ječmene patří, protože zkracuje právě poslední internodia, a tak omezuje poléhání,“ konstatuje Ing. Suchánek a doporučuje i dělenou aplikaci. „První zásah na začátku sloupkování a druhý ve fázi naduřování listové pochvy. Časový odstup aplikací sice bývá kratší (sedm až deset dní), ale přesto přináší určité výhody. Například při vyšších teplotách, které bývají v posledních letech na jaře časté, je nutné použití nižších dávek s lepším rozložením požadovaného kráticího efektu.“

Houbových chorob v ječmeni zatím málo
„Přestože je prezentace účinnosti různých sledů ošetření proti houbovým chorobám a kombinací fungicidů jedním z účelů naší přehlídky, opakujeme na pokusných parcelkách i standardní aplikace, aby bylo možné meziroční porovnání jejich vlivu na výnos, popřípadě kvalitu,“ uvádí náš průvodce po fungicidních variantách Ing. Petr Ort rovněž ze společnosti Bayer CropScience. Zároveň upozorňuje, že je vždy třeba přizpůsobit zásahy konkrétní situaci, tj. stavu porostů, průběhu počasí a infekčnímu tlaku houbových patogenů.
Ve variantě neošetřené fungicidy je vidět, že se v porostu jarního ječmene zatím nevyskytují téměř žádné houbové choroby. „Občas najdeme ramularii, na kterou ale naše fungicidy dobře účinkují, a hnědou skvrnitost ječmene,“ ukazuje Ing. Ort.
Do základního ošetření jarního ječmene proti houbovým chorobám lze zařadit fungicid Falcon 460 EC ve fázi sloupkování. V průměru uplynulých let zvýšila tato aplikace jednoho fungicidu výnos o devět procent. Falcon je širokospektrální fungicid, jehož předností je výborná účinnost na padlí travní. Hodí se tedy zejména pro odrůdy jarního ječmene, které nemají gen rezistence vůči padlí, a to na počátku postřikového plánu.
Od letošního roku je na trhu nový fungicid Fandango 200 EC. Ing. Ort označuje jeho použití v jarním ječmeni za optimální řešení ochrany proti houbovým chorobám. „V mnoha zemích, kde byl registrován, jej doporučují právě pro jarní ječmen, protože jeho dvě účinné látky (strobilurin a špičkový azol) jsou vynikající na listové skvrnitosti,“ dodává.
Další novinkou mezi fungicidy, která bude pěstitelům k dispozici od příští sezóny, je Prosaro. Jde o kombinaci přípravku Proline s Horizonem, jejichž účinné látky se vhodně doplňují. Velmi dobře účinkuje proti fuzariózám klasu, ale i dalším chorobám. Hodí se tedy jak pro časné aplikace, tak pro ošetření klasu.

Přes brambory k ozimé pšenici
Procházíme kolem porostů cukrovky, brambor, máku a kukuřice. I když i tyto informace by byly pro některé čtenáře jistě zajímavé, zastavme se krátce jen u brambor. Z fungicidů v nich byl zatím použit přípravek Casoar. Od letošního roku byla registrována novinka – Sereno. Kromě známého mancozebu obsahuje novou účinnou látku fenamidone. Svými antisporulačními účinky výborně potlačuje plíseň bramboru (zejména přechod patogenu z natě na hlízy) a účinkuje také na alternáriovou skvrnitost.
Ozimá pšenice setá po máku vypadá ve variantě neošetřené herbicidy spíše jako porost dozrávajícího máku. V letošní mírné zimě totiž mák přezimoval. Dobře jej ale potlačil Husar v kombinaci se Sekatorem.
Podobně jako v jarním ječmeni, ani v ozimé pšenici (představeno 36 klasických a dvě hybridní odrůdy) není zatím tlak houbových chorob příliš silný. „Ve variantách, které byly ošetřeny přípravkem Falcon 460 EC, se začínají proti kontrole objevovat první rozdíly,“ říká Ing. Ort. Dalším použitým fungicidem je Prosaro. „Jak vidíte, když rozhrnete porost, i tento přípravek je do ozimé pšenice proti houbovým chorobám velmi vhodný,“ ukazuje Ing. Ort.
Velkým problémem mohou být u ozimé pšenice fuzariózy. Mykotoxiny, které produkují, výrazně poškozují kvalitu potravinářské pšenice nebo ji dokonce zcela znehodnotí. Bayer CropScience nabízí proti těmto chorobám přípravky Horizon 250 EW, Proline 250 EC, nově Fandango 200 EC a v příštím roce bude k dispozici také Prosaro. „Nejlepších výsledků dosahuje v pokusech právě použití fungicidu Prosaro,“ zdůrazňuje Ing. Ort. Odůvodňuje to mimo jiné širokým aplikačním oknem tohoto přípravku.

Horizon v řepce je klasika
Porosty ozimé řepky jsou nižší, než byly loni, ale jsou vyrovnané a velmi dobře navětvené. Snad jedinou vadou je, že jsou poněkud husté. „Naším hlavním přípravkem do řepky je Horizon 250 EW, fungicid s morforegulačním účinkem,“ říká Ing. Ort a doplňuje: „Jeho aplikace na podzim je základním ošetřením ozimé řepky. Optimálním termínem je fáze pěti listů řepky. Na jaře se zásah Horizonem řídí hustotou a stavem porostu. Je-li porost velmi řídký, je vhodné zasáhnout brzy, v hustších porostech se Horizon aplikuje později, aby se nepodporovalo zahušťování, ale pouze zpevňovaly rostliny.“
V ozimé řepce byla vyzkoušena i účinnost nového fungicidu Prosaro. Byl aplikován jednak na podzim ve dvou termínech – ve fázi pátého a sedmého listu řepky, a dále na jaře při výšce řepky 60 cm. Vedle růstové regulace porostu zabezpečuje účinnou ochranu proti houbovým chorobám řepky.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *