Zabojuje o váš výnos

Společnost Syngenta nabízí svým zákazníkům komplexní řešení pěstování řepky olejky. Komplexní řešení začíná výběrem kvalitní odrůdy, na které pak plynule navazuje herbicidní, fungicidní a v neposlední řadě insekticidní ošetření během růstu této plodiny. Správně zvolené zásahy přípravky na ochranu rostlin napomohou, aby odrůda maximálně využila svůj výnosový potenciál a uspokojila tím i nejnáročnější pěstitele. V nabídce společnosti Syngenta lze najít poměrně široké portfolio osiv řepky olejky, které je neustále doplňováno novějšími a výkonnějšími odrůdami. Letošní rok není výjimkou.

V minulém roce jsme předeslali, že novinka roku 2014, hybrid SY Saveo, je první z řady velmi výkonných materiálů, které společnost Syngenta bude postupně zařazovat do svého portfolia. Svého závazku jsme dostáli a pro nadcházející pěstitelskou sezónu přicházíme s exkluzivní novinkou, hybridní odrůdou řepky olejky SY Harnas. Již z prvních písmen v názvu odrůdy je patrné, že jde o odrůdu od společnosti Syngenta. Označení „SY“ postupně nahrazuje dříve používané a velmi známé „NK“. Ostatně, obě tato označení již zná mnoho pěstitelů například z názvů odrůd řepky olejky SY Saveo, SY Cassidy, SY Alister, SY Carlo, NK Morse, NK Grandia a NK Linus.

V současné době řepka teprve přechází do fáze květu, ale již v tuto dobu je potřeba důkladně rozmýšlet, jaké odrůdy připravit na osev pro další pěstitelskou sezónu, která se velmi rychle přiblíží. Proto je jaro ideální dobou pro představení další exkluzivní novinky.

SY Harnas je středně raný hybrid, vyšlechtěný unikátní metodou SafecrossTM. Na základě výsledků a dostupných údajů je tento hybrid doporučován do všech pěstitelských oblastí. Hybrid SY Harnas prošel náročným testováním v pokusech v České republice i v dalších evropských zemích a ve všech vynikal svou flexibilitou. V současné době je registrován v Anglii.

Bezesporu nejdůležitějším faktorem pro výběr správné odrůdy je výnos semen. Hybrid SY Harnas ve všech zmiňovaných pokusech potvrdil velmi vysoký výnosový potenciál, který vychází z vynikajícího a tradičního šlechtění společnosti Syngenta. Z těchto výsledků vycházejí i další charakteristické vlastnosti a přednosti tohoto hybridu, a to výborný zdravotní stav, vysoká odolnost vůči poléhání, velmi dobrá odolnost proti vyzimování. Rostliny dosahují průměrné výšky 166 cm (pokusy ÚKZÚZ) a charakterizují se mohutnou kořenovou soustavou zajišťující výbornou suchovzdornost této odrůdy. S ohledem na jeho rychlejší růst na podzim je vhodnější termín setí spíše ve druhé polovině agrotechnického termínu a velmi vhodná je podzimní a jarní aplikace fungicidu s morforegulačním účinkem.

Společnost Syngenta nabízí svým zákazníkům odrůdy řepky olejky s vynikajícím genetickým základem. Vhodnost pěstování těchto odrůd v podmínkách České republiky potvrzuje fakt, že většina nabízených odrůd od společnosti Syngenta byla registrována v České republice. V roce 2014 registraci získal hybrid SY Saveo a samozřejmě i nový hybrid SY Harnas prochází registračním řízením. Nyní se nachází ve třetím roce zkoušení. V roce 2013/2014 ve státních odrůdových zkouškách dosáhl v teplé oblasti 111 % výnosu semen v porovnání s kontrolními odrůdami a v chladné oblasti 106 % výnosu semen v porovnání s kontrolními odrůdami, přičemž dvouleté průměry činí 108 % ve výnosu semen. Dosavadní výsledky ve státních odrůdových zkouškách dávají předpoklad dosažení registrace i pro Českou republiku. Současně s registračními pokusy je SY Harnas zařazen i do dalších pokusů v České republice a je možné tento hybrid v letošní sezóně vidět na mnoha polních dnech pořádaných nejen společností Syngenta.

Existují mnohá doporučení a hodnocení, která výběr odrůdy do jisté míry usnadňují, ale i tak není jednoduché vybrat pro naše pole to nejlepší a nejvhodnější. Nelze se řídit pouze základními vlastnostmi jednotlivých odrůd, ale je potřeba vyhodnotit a zvážit mnohem více faktorů. Mezi nejdůležitější vlastnosti odrůd patří bezesporu výnos semen, plasticita odrůdy, schopnost odrůdy reagovat na vyšší intenzitu pěstování, odolnost vůči houbovým chorobám apod. Avšak dalším a jistě neméně důležitým faktorem je vlastní šlechtitel a dodavatel odrůdy. Společnost Syngenta se může pyšnit svým vlastním, velmi dobře propracovaným šlechtitelským programem, kterému se věnuje systematicky již mnoho let. Věříme, že se nový hybrid SY Harnas zařadí svou výkonností k již zavedeným odrůdám od společnosti Syngenta.

 

Ing. Karel Neckář, Ph.D.,

Syngenta Czech

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *