Za bezpečnější používání pesticidů

Iniciativu pro bezpečné používání pesticidů představila minulý týden v Praze Ing. Eliška Princová z České asociace ochrany rostlin.

Iniciativa má tři základní cíle. Chce snížit míru, do jaké jsou zemědělci vystavování pesticidům, a aktivním šířením inovativních postupů při jejich aplikaci. V souvislosti s tím chce podporovat používání osobních ochranných prostředků při práci s pesticidy. Posledním cílem je snížit dopad na životní prostřední vyplachováním prázdných obalů a jejich správnou likvidací a zamezit přebytkům postřikové jíchy. Podle poskytnutých údajů iniciativa v současné době probíhá v 16 evropských zemích, Česká republika je sedmnáctá. Obdobným směrem jsou také zaměřeny státem nařízené zkoušky odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin.
Ing. Princová, která dříve působila ve společnosti BASF, také konstatovala, že asociace upozorňuje na rizika nelegálních dovozů pesticidů, které většinou pocházejí z asijských zemí. Takové přípravky mohou poškodit plodiny nebo životní prostředí, případně mohou obsahovat složky, které jsou kvůli toxicitě v EU zakázány.
Proto připomínkuje připravovanou novelu zákona o rostlinolékařské péči. Podle Ing. Princové by bylo dobré, kdyby se podařilo propojit spolupráci celní správy a Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského, případně také finanční správy. Pak by bylo jednodušší cesty nelegálních přípravků zastavit. Dále by rádi prosadili přísnější legislativní rámec pro distributory a souběžné dovozce. Také chtějí, aby se právně ošetřilo nakládání s produkcí z pole, které bylo ošetřeno nelegálním přípravkem. Nyní není stanoveno, co se s ní stane. Podle asociace má být jasně řečeno, že takovou produkci nelze použít pro krmiva ani potraviny.
Česká asociace ochrany rostlin je místní pobočkou Evropské asociace ochrany rostlin (ECPA), která sdružuje subjekty zabývající se ochranou rostlin, což jsou především společnosti vyrábějící přípravky na ochranu rostlin.*

Další podrobnosti přinese týdeník Zemědělec.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *