Z deseti hybridů tři novinky

Firma MONSANTO ČR s. r. o. prezentovala na výstavě Naše pole deset DEKALB hybridů ozimé řepky. Tři z nich, DK Exception, DK Exssence a DK Impression CL, jsou novinkami letošního roku.

Jak říká Jiří Výborný, technický poradce firmy Monsanto, DK Exception byl zaregistrován na konci minulého roku již po dvou letech zkoušení díky stabilitě výnosu i výnosové jistotě. Postupně by měl nahradit DK Exquisite, který v dlouhodobých průměrech dokazoval, že dosahuje špičkových výnosů a jejich stability. „Prakticky po celou dobu od registrace se pohybuje na výnosové hladině mezi 4 až 5 t/ha. Nemá problémy s různými stanovišti, teplotami, počasím … DK Exception by měl být jeho nástupce ve všech aspektech, avšak ještě ve vyšší výnosové hladině,“ uvedl J. Výborný.

Další novinkou je clearfieldová odrůda DK Impression CL. Jak řečník zdůraznil, jde o jedinou clearfieldovou odrůdu zaregistrovanou v České republice. Vyznačuje se odolností vůči herbicidu Cleravis (quinmerac 100 g/l, imazamox 17,5 g/l, metazachlor 375 g/l), který je vhodným řešením na výdrol řepky nebo hůře likvidovatelné plevele, jako jsou brukvovité či úhorník. Podle údajů Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (ÚKZÚZ) dosahuje DK Impression CL v rámci sortimentu hybridních odrůd výnos semen středně vysoký až vysoký a výnos oleje vysoký. Dobře reaguje na intenzitu pěstování.

Trojici novinek uzavírá DK Exssence, hybrid s rychlým vegetačním růstem, který mu umožňuje lépe překonávat stresové podmínky při vzcházení. Dokáže si poradit s půdami, které nedisponují výnosovou jistotou – snáší velice dobře lehké i těžké půdy, vysvětluje technický poradce s tím, že jeho rychlý růst a krátká vegetační doba z něj činí jeden z prvních hybridů ke sklizni. Ani výnosově nezaostává; z registračních výsledků vyplývá, že v rámci sortimentu hybridních odrůd dosahuje velmi vysokého výnosu semen i oleje.

Z portfolia firmy Monsanto si pěstitelé mohou vybrat hybridy do různých půdně-klimatických podmínek i pro různou intenzitu pěstování. Pro vysokou intenzitu pěstování připomněl řečník hybrid DK Explicit, který byl zaregistrovaný po dvou letech zkoušení v roce 2013. „Svoji výnosovou hladinu ukazuje nejen v pokusech, ale i na provozních plochách, kde na nejlepších půdách dosahuje i přes 6 t/ha. Má vynikající zdravotní stav, velmi dobrou odolnost k poléhání a jeho velkou výhodou je také to, že se dokáže vyrovnat s různými půdními a teplotními podmínkami,“ vyjmenovává J. Výborný. Není asi překvapením, že se v loňském roce stal nejprodávanějším hybridem na českém trhu.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *