Využití faremních odpadních vod k závlahám

Snížením vláhového deficitu v rostlinné výrobě využitím odpadních zálivkových vod z farem se zabývala konference, která proběhla v Žehuni.

Hostil ji Ing. Karel Horák, který v místě hospodaří na 600 ha zemědělské půdy. Kromě toho chová 280 holštýnských krav, prasata, provozuje bourárnu a výrobnu masa a dalších produktů. Část z nich využije v nově postaveném hotelu Na Farmě. Uplatní tam také teplo a elektrickou energii z bioplynové stanice. A právě fugát z tohoto provozu zkouší použít jako zálivkovou vodu. Pro tyto účely pořídili závlahové zařízení Western PermaPipe o délce 300 m, které dokáže zavlažit 27,33 ha za dobu jedné otáčky, která trvá 13,9 hodiny.
Na konferenci se hovořilo také o dalších oblastech týkajících se zavlažování. Například o tom, jak kukuřice reaguje na závlahy, jaký vliv má obsah organické půdy na její vlhkost nebo jaká technologická zařízení jsou k dispozici. Zazněly informace k tomu, jak snížit dopady sucha v rostlinné výrobě, o problematice spojené s mícháním a čerpáním odpadních vod nebo o tom, jak stavět zásobníky na pitnou a užitkovou vodu.
S přednáškou věnovanou hospodaření s vodou v zemědělství vystoupil RNDr. Pavel Punčochář, CSc., vrchní ministerský rada, který na ministerstvu zemědělství působí v sekci vodního hospodářství. Kromě jiného připomněl, že za hlavní scénář pro ČR se považuje, že se příliš nezmění celkový úhrn srážek, ale dramaticky se změní jejich distribuce v průběhu roku, a možná i meziročně. Budou tedy rozhodovat nikoliv průběrné hodnoty, ale extrémy: povodně a sucha. Náhled na povodně by se tedy měl změnit. Mají sice negativní dopady, ale jsou zároveň zdrojem vody pro překlenutí sucha. Což je dlouho známá skutečnost. Koncepci ochrany území ČR před následky sucha zpracovává meziresortní komise voda-sucho, která byla založena v roce 2014. V současné době je navrženo založení a financování dvanácti programů na období 2016-2033, které by měly pomoci se vyrovnat se suchem. Zahrnují také budování závlahových zařízení.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *