Výnosy řepky v ohrožení?

Řepka potvrzuje svou silnou pozici, kdy i přes extrémní sucha v době setí minulé sezóny bylo zaseto přes 380 tisíc hektarů, což ji solidně drží na pozici druhé nejpěstovanější plodiny v Česku. Čeští zemědělci a pěstitelé budou ovšem v následujících letech čelit nelehkým podmínkám. Extrémní sucha a tropické teploty, které loni sužovaly naše území, můžeme očekávat i v dalších letech.

„Řepky v tuto chvíli vypadají dobře, a přestože je půdní profil zasycený, srážky nejsou rovnoměrné a dostatečné pro její
plný vývoj,” obává se Pavel Nováček ze společnosti Agrospol MalýBor, jehož standardní výnos se drží na úrovni 4 t/ha. Rád by tuto hladinu posunul výše, ovšem: „V podstatě jediné, co nás limituje, je právě sucho.”

 

Změna klimatu

Sucho je vděčné a aktuální téma, kterému se věnují všechna média v republice. Na toto téma vznikl i portál
Intersucho.cz, který mapuje vývoj sucha v minulosti a vydává předpovědi na blízká období. Pěstitelé zemědělských plodin se zajímají nejen o sucho meteorologické, ale především o to zemědělské. Nejdůležitějším tématem tedy je zásoba vody v půdě a nasycení půdního profilu. V loňském roce byl krizovým obdobím pro řepku červenec, kdy dozrávaly šešule a pro dosažení optimálních výnosů při sklizni jim tento stres velmi uškodil. Agrární komora tak odhadovala až 25% ztráty na výnosech  řepky, právě kvůli dlouhotrvajícímu suchu (červenec 2015).


Se suchem má zkušenosti i pan  Beneš z podniku Botep Plus s. r. o. v okresu Louny: „Kromě omezení používání pesticidů je asi nejviditelnější problém sucho, kterému se nevyhneme. Naše parcely mají rozdílné půdy, některé trpí při náplavách na půdní škraloupy, jiné zase na sucho. Něco vyřešila technika strojů, něco výběr odrůd řepky. Od té doby, co pěstujeme DEKALB® hybridy, náš výnos ani ve špatném roce neklesl pod 3,8 t/ha a v těch dobrých se těšíme z výnosů blížících se 6 t/ha,“ říká zkušený pěstitel a dodává, že s každým novým Dekalb hybridem jsou vysněným 6 t/ha blíže.


Na sílu těchto ročníkových vlivů a pěstitelskou technologii reaguje významně genetická výbava hybridů řepky Dekalb. Právě ta umožňuje dosáhnout výnosů na provozních plochách, které mohou být i nad 6 t/ha. Před vlastním uvedením odrůdy do praxe mu předchází její dlouhodobé prověřování a zkoušení minimálně tři až pět let, aby byla zjištěna výnosová stabilita v různých ročnících. V posledních pěti letech patří Monsanto mezi nejúspěšnější šlechtitelské společnosti při testování ve státních odrůdových zkouškách ÚKZÚZ. V ročnících 2012, 2013, 2014 i 2015 se zde staly výnosovými vítězi v jednotlivých kategoriích odrůdového zkoušení naše hybridní odrůdy DK Exception, DK Explicit, DK Exstorm, DK Sensei a DK Exssence. Je to řada hybridů, která svým výnosem stále posouvá zkušenosti a tedy i očekávání českých pěstitelů řepky výše.

Nejdůležitější je výnos v kombinaci s odolností vůči stresu

Šlechtitelé řepky Dekalb dokázali identifikovat rozdíly ve schopnosti dosahovat vysokých výnosů při různých stresových situacích způsobených výživou, klimatem nebo prostředím a díky tomu jsou dnes schopni nabídnout takové osivo řepky, jehož konečný výnos odolá nepříznivým podmínkám.

Při testování procházejí Dekalb řepky těžkou zkouškou. Testují se na odolnosti vůči fomové hnilobě a cylindrosporióze, vůči výdrolu, zvýšenou pružnost šešulí a odolnost vůči nádorovitosti kořenů. Díky těmto zkouškám se podařilo vyvinout spolehlivé a flexibilní materiály s výnosovým potenciálem, který se v podmínkách České republiky blíží k 9 t/ha (DK Exception – ÚKZÚZ 2014, lokality Čáslav, Věrovany, Hradec n. S.).

Klíčové hybridy pro sezónu 2016

Velkou odolnost vůči stresu a stabilní výnos v praxi potvrzují v posledních třech letech hybridy – DK Exstorm, DK Exquisite a DK Explicit. Novější genetické materiály kombinují vysoké výnosy a stresuodolnost, mezi těmito hybridy vyniká DK Exception i novinky roku 2016 DK Exprit a DK Platinium.

Hybrid DK Exception byl představen trhu vloni a díky výjimečným a v podstatě nejvyšším výnosům si takřka okamžitě našel místo mezi pěstiteli. Právě ve zmiňovaném extrémním roce 2015 dosáhl výnosu 123 % (SDO, 2015)! Jeho potenciál výnosu si držel vyrovnané výkony v celých třech letech testování ÚKZÚZ a nakonec dosáhl 120 % za roky 2013–2015. Je tak krásně vidět, že průměrným výnosem v rámci testování na ÚKZÚZ v tak rozdílných posledních třech ročnících překonával celý sortiment starších i nových hybridních odrůd. To se v letech 2013, 2014 a 2015 nepodařilo žádné jiné odrůdě.

DK Explicit je na trhu teprve tři roky a již druhým rokem se stal nejpěstovanější odrůdou řepky v České republice. Právě DK Explicit posunul očekávání pěstitelů ve výnosech ještě o stupínek výše. Jeho největší předností a důvodem, proč mu věří tolik pěstitelů, je jeho spolehlivost a to, jak mohutně dokáže větvit. Při jednom z pokusů jsme u náhodně vybrané rostliny napočítali až 1000 šešulí na rostlině. Přitom podle zjištěných šetření se normální počet šešulí pohybuje okolo čísla 500. Tento extrémně výnosný hybrid dosahoval na provozních plochách výnosy z 80 % případů nad hranicí 5 t/ha za poslední dva roky. Svoji výnosovou kvalitu potvrdil rovněž prvním místem v tříletých pokusech ČZU na úrovni 5,24 t/ha za roky 2013–2015.

Novinkou pro rok 2016, která zaujme především pěstitele v náročnějších podmínkách a upřednostňujících ranější materiály, je DK Exprit. Ten umí perfektně hospodařit s dusíkem a je vhodný do podmínek už od nižší intenzity pěstování, ovšem každý přidaný vstup dokáže proměnit v přírůstek na výnose. DK Exprit v minulém roce v testování ČZU dosáhl výnosu 4,95 t/ha s průměrem 109 %.

Kromě standardních hybridů Dekalb portfolio nabízí také inovativní technologie a hodnoty. Nádorovitost kořenů (Plasmodiophora) trápí stále více pěstitelů a ti hledají řešení v hybridech, které by ale neměly za následek nižší výnos. Dekalb tedy uvádí hybrid DK Platinium, který kombinuje žádanou odolnost vůči nádorovitosti a současně v sobě drží potenciál vysokých Dekalb výnosů. To je jen malá část toho, co si můžete vybrat a čeho můžete s pěstováním Dekalb dosáhnout. Věřte ovšem, že Dekalb má v portfoliu řešení do všech podmínek i situací v České republice. A váš výnos s nimi bude nejvyšší.

Monsanto ČR s. r. o.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *