Výnos kukuřice roste od kořene

S probíhající sklizní kukuřice většina zemědělců vyhodnocuje, který z hybridů splnil výnosová očekávání a který tak úspěšný nebyl. Právě touto pragmatickou úvahou o úspěchu či selhání by měl u pěstitelů začínat nový cyklus výběru hybridní skladby kukuřice pro sezónu 2014. Kukuřice stále nabývá na důležitosti, což dokazuje i to, že její vzrůstající osevní plocha letos dosáhla 325 tisíc hektarů.

Mezi inovativní osivářské společnosti patří i Monsanto, jehož Dekalb šlechtění neprobíhá pouze jednostranně na výnos, ale i na odolnost vůči zhoršeným klimatickým podmínkám, respektive klimatickému stresu. Výsledkem tohoto procesu jsou nově zaváděné Dekalb hybrid, které jsou vyšlechtěny pro dosahování vysokých stabilních výnosů právě v těchto stresových podmínkách. Negativní vlivy sucha, chladu a nebo zamokření během vegetace se šlechtitelům společnosti Monsanto daří eliminovat dodatečnou genetickou výbavou hybridů. Takové hybridy jsou vyšlechtěny s více rozvinutým kořenovým systémem, větší asimilační listovou plochou nebo schopností rychleji dozrávat, to znamená mít nižší vlhkost anebo rychleji dosahovat sklizňové sušiny. Hybridy společnosti Monsanto si mohli návštěvníci veřejné sklizně prohlédnout na vlastní oči 5. 11. 2013 na pozemcích Mespol Medlov, a. s., na Olomoucku.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *