Vsadili na intenzivní produkci

Horákova farma, a. s., v minulém roce oslavila dvacet let existence. Podnik, který má 26 ha vinic, 1000 ha orné půdy a také chov prasat, vsadil na intenzivní produkci. Dlouhodobě pěstují na 700–800 ha kukuřici na siláž a zrno, zbytek tvoří především ozimá pšenice a silážní žito. Úzký osevní postup vyrovnávají pěstováním svazenky jako meziplodiny, která jim zaručuje protierozní ochranu a výživu kukuřice. Díky včasnému výsevu a dodávce živin digestátem meziplodina dosahuje výnosu sušiny organické hmoty kolem deseti tun z hektaru.

„V Rakousku část dotací vážou na to, co kdo udělá pro zvelebení půdy,“ říká na uvítanou Ing. Oldřich Horák a pokračuje: „Jestli nám má něco zlepšit strukturu půdy, tak je potřeba zaměstnat sluníčko.“ Naráží na to, že na svých cestách do Rakouska viděl v listopadu 90 % orné půdy zelené, což přičítá právě příslušným dotacím a uvítal by podobný přístup také v České republice, jinak nebudou mít nájemci půdy motivaci taková opatření dělat. „.U nás nájemci ještě sbalí pšeničnou slámu a prodají ji do Rakouska na spálení, jsou přeci podnikatelé. To je sabotáž,“ kritizuje. Na svých pozemcích na slámu aplikuje digestát, zapraví a vyseje svazenku, která na pozemku zůstane až do jara, kdy se na pole bezorebně seje kukuřice. Mulč svazenky jednak chrání půdu proti erozi, jednak nadzemní i podzemní hmota uvolňuje živiny pro kukuřici. Otvory po vyhnilém kořenu navíc usnadňují vsakování vody a celková dodávka organické hmoty výrazně zlepšuje mikrobiální činnost v půdě. Pro tyto závěry hovoří také výsledky pokusů, které farma dělá ve spolupráci s Mendelovou univerzitou v Brně a firmou KWS OSIVA s. r. o. Ty probíhají i na jiných místech republiky.*

Celá reportáž vychází v Úrodě č. 3/2016

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *