Vplyv zmien v počasí na produkciu tritikale

Pre úspešné pestovanie rastlín je poznanie správania sa vlastností pôdy v rôznych spôsoboch obrábania pôdy a plodinách rovnako dôležité ako poznatky o ich výžive resp. o ochrane. Tritikale je prvý, človekom vytvorený nový druh obilnín – medzidruhový hybrid, ktorý vznikol zložitým krížením pšenice (Triticum) a raže (Secale).

Tritikale má veľký význam pre riešenie obilného programu svojou úrodnosťou, toleranciou k horšej predplodine a agroekologickým podmienkam. Má relatívne dobrý zdravotný stav. Prispieva k riešeniu bielkovinového programu pre vyšší obsah bielkovín esenciálnych aminokyselín. Vysoký obsah dusíkatých látok a menej antinutričných látok zaraďuje tritikale k najlepším kŕmnym obilninám.

 

Ing. Štefan Žák, CSc.

NPPC – VÚRV Piešťany

 

Více v časopisu Farmář č. 5/2015

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *