Vliv regulátorů růstu na stres ze sucha

Sucho snižuje výnos a kvalitu produkce zemědělských plodin. V rámci Evropy je alarmující situace ve Středomoří, kde je více než 70 % vodních zdrojů použito na závlahy. Stres ze sucha je u ozimé pšenice evidentnější ve střední Evropě a očekává se, že periody sucha budou delší a výraznější.

Možností, jak ovlivnit negativní účinky sucha s pomocí růstových regulátorů, se zabývají Ing. Irena Barányiová, a Ing. Karel Klem, Ph.D., z Mendelovy univerzity v Brně. Výsledky pokusů sledujících vliv těchto látek na fyziologické a výnosové parametry ozimé pšenice popisují v článku, který vyšel v Úrodě č. 4/2016. Růstové regulátory ovlivňují průběh fyziologických a metabolických reakcí souvisejících s růstem kořenů, dále poměr kořenů k nadzemní biomase a také uzavírání průduchů.
Pokus byl založen na pokusné stanici v Žabčicích (průměrný úhrn srážek 482 mm a teploty 9,3 °C) s odrůdou Matylda na podzim roku 2014. Sledován byl efekt Retacelu extra P68, Moddusu, Cerone a strobilurinu Amistaru. Když rostliny dosáhly BBCH 39, nad polovinou experimentální plochy byly postaveny průsvitné stříšky, které zajistily stres ze sucha. Výsledky ukazují, že sucho silně snížilo rychlost asimilace oxidu uhličitého. Tento negativní účinek byl zmírněný po aplikaci všech růstových regulátorů, výraznější byl u etefonu. Sucho výrazně snížilo produktivitu klasů, prakticky bez změny zůstala (oproti kontrole) u aplikace azoxystrobinu a etefonu jak v suché, tak v mokré variantě. Aplikace CCC a především trinexapac etylu produkci mírně zvýšila v obou variantách. Je třeba vzít v úvahu, že výsledky pocházejí z jednoletého pokusu.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *