Virové choroby obilnin

O virových chorobách obilnin se začalo v České republice více hovořit přibližně před 20 lety. Důvodem bylo pravděpodobně zvýšení intenzity zemědělské výroby, příchod nových vysoce výkonných, ale i více citlivých odrůd a také oteplování klimatu. Na našich polích se setkáváme hlavně se žlutou virovou zakrslostí ječmene BYDV (Barley yelow dwarf virus) a virovou zakrslostí pšenice WDV (Wheat dwarf virus).

Protože září a začátek října 2015 byly velmi teplé a suché, byly splněny podmínky pro vyšší výskyt a škodlivost přenašečů na našich polích. Na podzim byly zaznamenány při monitoringu MSD (monitoring, signalizace, doporučení) dvě náletové vlny. První přišla koncem září a druhá koncem října. Při obou vlnách byla monitorována převaha kříska polního, který je přenašečem zejména viru WDV – virové zakrslosti pšenice.

Pozdě seté a pozdě vzcházející porosty obilnin (po polovině října) se vyhnuly náletové vlně přenašečů. Velmi časně seté porosty, které byly na přelomu září a října již ve fázi čtyř až pěti listů a vyšší, mají příznivou prognózu nižšího napadení virovými chorobami. Vyšší intenzita napadení virovými chorobami je tak předpokládána u porostů setých mezi 15. až 25. zářím 2015, tj. zejména u větší části ozimých ječmenů. Vyšší napadení bývá zjišťováno po minimálním zpracování půdy a při setí obilnin po obilnině.*

 

Více informací přinese článek Ing. Mileny Bernardové, Zkušební stanice Kluky, spol. s r. o., v květnovém vydání časopisu Úroda.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *