Větší výtěžnost bioplynu a metanu

S nárůstem ploch kukuřice v ČR, hlavně té silážní, vzrůstá i počet bioplynových stanic. Dokážeme vypěstovat dostatek silážní kukuřice nejen pro bioplynové stanice, ale i pro potřeby krmení dobytka? Jak dosáhnout vyšší efektivity, kvality siláže, výnosů a výtěžnosti bioplynu a metanu z kukuřice v bioplynové stanici?

Po výborných výsledcích z pokusu o celkové výtěžnosti bioplynu, výtěžnosti metanu a rozložitelnosti z roku 2013 jsme se rozhodli v pokusech pokračovat i v roce 2014. V pokusech byly sledovány siláže kukuřice ošetřené přípravkem Retengo® Plus v porovnání s neošetřenou kontrolou. Laboratorní analýzy byly provedeny na VŠCHT Praha, v Ústavu
technologie vody a prostředí. Tento pokus v laboratorních podmínkách na výtěžnost bioplynu a metanu byl uskutečněn zejména na Dekalb hybridech a dalších dvou konkurenčních hybridech. Konkrétně jde o DKC3007, DKC3507, DKC3523 a DKC3409 (2013), DKC3307, DKC3507 (2014). Zároveň byly vzorky siláže ošetřeny konzervační látkou Lupro-Mix® NC obsahující organické kyseliny mravenčí a propionovou a jejich amonné soli, tedy běžnou přísadu pro dlouhodobé udržení kvality siláží. Varianta ošetřená přípravkem Retengo Plus a zároveň konzervantem Lupro-Mix NC zvýšila výtěžnost bioplynu o 11–13 % (2013), respektive 12–14 % v roce 2014 a metanu dokonce o 12–14 % v obou letech (viz tabulka)!

 

Přípravek Retengo Plus obsahuje dvě doplňující se účinné látky epoxiconazol a pyraclostrobin. Kromě významného fungicidního účinku na choroby kukuřice se projevuje výrazným greenefektem s vyšší vitalitou rostlin, zlepšuje se funkce a síla kořenů, což ovlivňuje odolnost vůči suchu a optimalizuje se příjem dusíku. Z jiných pokusů vyplývá, že se mění kvalitativní parametry, např. zvýšení stravitelného podílu siláže, snížení obsahu ligninu, zvýšení obsahu škrobu v siláži a zejména je dosahováno vyšší produkce bioplynu. Retengo Plus účinkuje dlouhodobě a doporučené použití je od
výšky kukuřice 80 cm až do kvetení, nejlépe v kombinaci s insekticidy nebo listovými hnojivy. Z praktických zkušeností je potvrzeno, že právě v této fázi poskytuje nejefektivnější ochranu listům, které jsou zodpovědné za tvorbu výnosu palic
(listová patra asi 4–8).

Ing. Václav Nedvěd, Ph.D.,
Ing. Matúš Czakó,
BASF spol. s r. o

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *