Věnují se marginálním plodinám

Přehlídka demonstračních parcel firmy Agritec, výzkum, šlechtění a služby, s. r. o., Šumperk v Nabočanech vystihovala hlavní profil této společnosti, která se věnuje marginálním plodinám. Tedy plodinám, jež zaujímají malou plochu na orné půdě, jako jsou luskoviny, len, kmín a konopí. Výzkum v Šumperku příští rok oslaví sedmdesát pět let činnosti.

Po útlumu pěstování přadného lnu je na vzestupu len olejný. V současné době disponuje firma Agritec třemi vlastními odrůdami – Amon, Raciol a novinkou Agriol. V České republice se výměra této plodiny pohybuje kolem 1800 hektarů, olejné lny Amon a Raciol podle Ing. Prokopa Šmirouse, CSc., z firmy Agritec z této plochy zaujímají třetinu. Novinku Agriol přirovnává k odrůdě Raciol, které je velmi podobná, na rozdíl od ní je odolnější vůči stresovým vlivům i některým chorobám lnu, poskytuje vysoké výnosy a disponuje zvýšeným obsahem lněného oleje. Lněné semínko lze obecně označit za dobrý exportní artikl, v zemědělských podnicích len zaujímá také roli přerušovače obilních sledů, na výživu a ochranu je nenáročný. Je to vítaná plodina pro toho, kdo ji umí pěstovat, domnívá se Ing. Šmirous.

Staronovou plodinou, kterou dále představil, je konopí seté. Již při založení ústavu mu věnovali velkou pozornost, později se dostalo do pozadí vzhledem k náročnosti tehdejších odrůd na prostředí a teplotu. S novými ranější odrůdami, méně náchylnými vůči teplotním extrémům se opět jeho pěstování vrací, a to zejména polských, francouzských a maďarských odrůd. Vedle toho, že se zvyšuje zájem o využití krátkého vlákna pro technické účely, poskytuje konopí semena s vysokým obsahem oleje, jež má velmi příznivý poměr omega 3 a omega 6 mastných kyselin. Semena konopí i lnu jsou využívána jako doplněk pro tvorbu směsí pro krmení zvířat a doplňkovou výživu lidí. V Nabočanech firma Agritec prezentovala dvě odrůdy, a to Finolu a Bialobrzeskie.

Zajímavou skupinou plodin, o níž dále Ing. Šmirous hovořil, jsou luskoviny, důležité z hlediska produkce bílkovin pro lidskou výživu i krmení zvířat. „Řadu let se velmi intenzivně věnujeme pěstování a šlechtění hrachu,“ uvedl s tím, že spolupracují s firmami jako jsou Selgen, a. s., či Semo, a. s. Novinkou v této oblasti je odrůda hrachu Twinset, typ listového zahradního hrachu se zelenou barvou semen pro lidskou výživu. Zajímavostí je jeho rezistence k Fusarium oxysporum f. sp. pisi rasa 1. Smutným faktem je, že v současné době je v České republice špatně nastavená dotační politika pro plodiny vázající vzdušný dusík, neboť je spojena s chovem zvířat. Do budoucna by se snad tato podmínka pro zisk dotací mohla změnit.

Další z malých plodin, kmín, již představil Ing. Prokop Šmirous, Ph.D., mladší, taktéž z firmy Agritec. V této oblasti se mohou pochlubit zajímavou novou odrůdou Aprim. Od stávajících se liší kratší vegetační dobou danou pozdějším výsevem zhruba ve druhé polovině srpna. Sklizeň pak probíhá v následujícím roce koncem července až počátkem září. Z ekonomického hlediska je zkrácená vegetační doba přínosná, neboť umožňuje výsev předplodiny typu ozimého ječmene. Díky kratší vegetační době navíc Aprim uniká působení škůdce hálčivce kmínového, který byl schopen u odrůd se standardní délkou vegetace způsobit i 80% napadení a velké ztráty, informoval Ing. Šmirous. Za krátkou dobu od registrace v roce 2014 dokázal Aprim posbíral již řadu cen. V roce registrace získal ocenění Grand Prix Techagro v kategorii Osivo a sadba a cenu časopisu Úroda za inovaci v rostlinné výrobě, o rok později pak porota ocenila tento kmín na Zemi živitelce Zlatým klasem. O potenciálu odrůdy vypovídá i její prodejnost, podle údajů Ing. Šmirouse v letošním roce zaujímá kolem 30 % z celkové plochy kmínu.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *