Věnovali se vojtěšce

Pěstování vojtěšky a přehlídce českých odrůd této plodiny byl věnován seminář, který proběhl včera ve Slovči.

Na semináři vystoupil doc. Ing. Josef Hakl, Ph.D., z České zemědělské univerzity v Praze, který popsal výsledky šedesátiletého výživářského pokusu na pozemcích Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v. v. i., v Praze-Ruzyni. Kromě jiného z něj vyplynulo, že organické hnojené (k okopanině v osevním postupu) v kombinaci s nejnižšími dávkami dusíku poskytuje u vojtěšky výnos porovnatelný s nejvyšší aplikovanou dávkou dusíku. Čím víc je pak v půdě živin, tím je větší tendence k zaplevelení plodiny. Nejvyšší koncentrace cukru ve vojtěšce pak bylo dosaženo tehdy, když se hnojilo jen hnojem a ne minerálními hnojivy.
Hmyzím škůdcům vojtěšky a jetele se v obsáhlé přednášce věnoval doc. Ing. Jiří Rotrekl, CSc., z Výzkumného ústavu pícninářského, s. r. o., v Troubsku. Kromě toho hovořil o významu jednotlivých opylovačů a upozornil na důležitost ponechání živných a hnízdních pásů pro šedosrstku vojtěškovou, která je nejefektivnějším opylovačem vojtěšky.*

 

Další podrobnosti si přečtete v některém z následujících čísel časopisu Zemědělec.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *