Ve Strunkovicích u osmdesáti hybridů

Ve třetím zářijovém týdnu si mohli zájemci prohlédnout opravdu široký sortiment hybridů kukuřice na polním setkání v jihočeských Strunkovicích nad Blanicí. Pod vedením hlavního agronoma Ing. Jiřího Kůrky tam bylo vyseto osmdesát hybridů kukuřice s FAO od 130 do 280.

Firma ZEMPO-VOS, a. s., hospodaří na výměře 1150 ha zemědělské půdy v podhůří Šumavy v nadmořské výšce asi 450 m.  Na 969 hektarech orné půdy pěstuje hlavně obilniny, ozimou řepku a kukuřici. Firma má také silnou živočišnou výrobu – chovají 824 kusů skotu, z toho 310 dojnic.

Polní den kukuřice se letos konal již po šesté. Nabídl širokou paletu osmdesáti hybridů kukuřice od čtrnácti osivářských firem. Několika slovy ho zahájili Ing. Jiří Kůrka, hlavní agronom, a Ing. Jan Petrášek, předseda představenstva. Upozornili na dlouhou tradici polního setkávání ve Strunkovicích, kdy je možné na jednom místě a za stejných podmínek pěstování porovnat opravdu široký sortiment hybridů kukuřice nabízených aktuálně na našem trhu.

ES Ardent – velmi raná siláž

Ve velmi raném sortimentu bylo možné porovnat hybridy od těch nejnižších FAO na trhu. Přehlídku zahajoval hybrid Pyroxenia s FAO 130 od firmy OSEVA, a. s., Bzenec.

Jako třetí nejranější materiál byl zařazen ES Ardent firmy BOR, s. r. o. Tento velmi raný silážní hybrid má velmi krátkou vegetační dobu a je vhodný pro pěstování ve vyšších polohách a v okrajových oblastech pěstování kukuřice. Současně je možné jej využít pro pozdní termíny setí v teplejších oblastech, například jako následnou plodinu pro bioplynové stanice. Jedná se o tříliniový hybrid s velmi rychlým jarním vývojem, raným kvetením a rychlým zráním. Má vynikající stravitelnost celé rostliny, vysoký podíl palic a siláž s vysokým obsahem energie. Vyšší hustota porostu (optimálně 90–110 tisíc rostlin na hektar) zajistí vysoký výnos zelené hmoty.

V letošním roce dosáhl ES Ardent vynikajícího výsledku v poloprovozním pokusu kukuřice na siláž v Líšnické a. s. v Líšnici, okres Ústí nad Orlicí, v porovnání s hybridy v rozmezí FAO 180–270. Výnosem 23,25 t/ha suché hmoty obsadil s převahou první místo a dosáhl tak 156 % na průměr pokusu.

ES Asteroid – raná novinka

Na druhé straně spektra zasetých hybridů s pořadovým číslem 75 byla zařazena letošní novinka, hybrid ES Asteroid, FAO Z 250/S 250. Tento dvouliniový hybrid pochází z nové generace šlechtění firmy Euralis – Tropical Dent-Genetik s důrazem na vysoký výnosový potenciál, stabilitu výnosu a odolnost proti stresovým podmínkám. Je to univerzální hybrid s možností pěstování na zrno i na siláž. Je evropskou novinkou, v roce 2014 byl registrován v Rakousku a v roce 2015 v Německu.

U nás je letos zařazen do druhého roku registračních zkoušek Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského v raném sortimentu na zrno pod označením ESZ3217. Jeho výsledky z prvního roku zkoušení jsou výborné. Výnosem zrna 14,3 t/ha dosáhl třetího nejlepšího výsledku ze sledovaných hybridů (to je 106,8 % na průměr výnosů srovnávacích hybridů). Výškou rostlin 282 cm se řadil k nejvyšším hybridům ve zkoušeném sortimentu a nadstandardní byla také výška nasazení palic – 122 cm. Ozrnění palic bylo hodnoceno 7,8 na devítibodové stupnici.

ES Asteroid uspěje i v horších podmínkách pěstování, je odolný vůči suchu. Výhodou je rych­lé uvolňování vody na konci vegetace. Optimální hustota porostu je 85 až 90 tisíc rostlin na hektar při pěstování na siláž a 75 až 80 tisíc rostlin na hektar při pěstování na zrno. Předností je výborná stravitelnost siláže a vysoký obsah škrobu.

Závěr

Třetí zářijový čtvrtek necelé stovce návštěvníků ve Strunkovicích počasí přálo a příjemný letní den přispěl k hladkému průběhu polního setkání u nabídky hybridů kukuřice pro jaro 2016. Každý pěstitel mohl porovnat habitus jednotlivých hybridů a jejich reakci na letošní sucho a ohodnotit velikost palic a jejich ozrnění. To vše se může stát dob­rým základem pro volbu vhodných hybridů pro setí na další sezónu.

Ing. Anna Poubová

BOR, s. r. o.

Foto:

ES Ardent – velmi raný hybrid úspěšně konkuruje hybridům s vyšším FAO

Ing. Jiří Kůrka, hlavní agronom firmy, je hlavním garantem tohoto polního setkání

ES Asteroid má i v sušších podmínkách letošního roku výborně dozrněné palice

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *