Váš poklad bude v bezpečí

Custodia je speciálně vyvinutý fungicid proti hlízence v řepce. Prokazatelně zvyšuje výnos a harmonizuje dobu sklizně. Zlepšuje pružnost šešulí, a tím omezuje ztráty výdrolem. Účinkuje rovněž na fomovou hnilobu, plíseň šedou, černě a plíseň zelnou.

Jedinečná a vyvážená kompozice

Přípravek Custodia je systémový fungicid obsahující dvě účinné látky azoxystrobin a tebuconazole s rozdílným mechanismem účinku. Je určený k ochraně řepky olejky proti hlízence obecné. Přípravek je přijímán listy a stonky rostlin a potom je transpiračním proudem systémově rozváděn do celé rostliny.

Azoxystrobin patří mezi strobilurinové deriváty se systemickým a translaminárním působením. Inhibuje klíčení spor a růst mycelia. Vykazuje také antisporulační působení. Aplikuje se před vznikem nebo na počátku infekce. Působí dlouhodobě po dobu 3–8 týdnů. Tebuconazole patří mezi triazolové fungicidy s protektivním, kurativním a eradikativním působením. Doba účinnosti se pohybuje v rozmezí 3–4 týdnů po aplikaci. Kombinace tedy poskytuje vysokou preventivní, ale i kurativní účinnost.

Nejen na hlízenku

Přípravel Custodia je fungicid speciálně vyvinut zejména na tzv. T 3 aplikace do květu řepky. Jedinečná kombinace účinných látek však propůjčuje praxi řadu zajímavých vlastností. Kromě vysoké účinnosti na hlízenku je zde i rovněž výborná účinnost na všechny druhy černí (Alternaria spp.), dále na fomovou hnilobu, plíseň šedou (Botrytis), ale i na
plíseň zelnou.

Přípravek se používá v řepce olejce při výskytu choroby na jaře. Ošetření se provádí v období BBCH 61–65, tj. asi 10 % květů na hlavním stonku otevřeno, květní osa se prodlužuje až do fáze konec květu.

Zvýšený výnos a harmonizace doby sklizně

Custodia rovněž zvyšuje výnos a harmonizuje dobu sklizně. Díky synergismu účinných látek azoxystrobin a tebuconazole dochází k zajímavému a užitečnému efektu. Šešule ve všech patrech zůstávají i po dozrání elastičtější, nepraskají tolik a nedochází tolik ke ztrátám výdrolem. Tento efekt byl prokazatelně prokázán přesnými vědeckými studiemi v Německu. Přínos ošetření Custodií se projevil mimo jiné i ve snížení ztrát v průměru o 0,12 t/ha oproti standardu. Navíc, tato čísla se zvyšovala s pozdějšími termíny sklizně, než bylo stanovené agrotechnické optimum.
Tedy situace, která se relativně běžně díky počasí v praxi vyskytuje.

Užitečná formulace

Moderní formulace přípravku rovněž přináší další zajímavé vedlejší užitky. Je zde zvýšená ochrana účinných látek
před jejich rozkladem UV zářením, což prodlužuje celkovou délku účinku. Naopak díky urychlené penetraci účinných látek do rostliny se pěstitel nemusí obávat snížení účinku fungicidu, ani když přijde déšť již za jednu hodinu po aplikaci.

Kombinace s Rollwetem

Při aplikaci v kvetoucí řepce jsou obecně rostliny již hodně velké a problém zde bývá s dostatečnou pokryvností rostliny postřikem. Přidáním specializovaného smáčedla Rollwet 0,1–0,2 l/ha se problém výrazně umenšuje. Rollwet je nová generace trisiloxanových smáčedel, kde jsou jeho komponenty již namíchány tak, aby nedosahovaly nejlepších parametrů z hlediska rozprostření kapky, ale z hlediska dokonalého ovlhčení rostliny a zároveň přitom omezovaly
stékání postřiku z porostu.

Výborný poměr užitku a ceny

Po loňském úspěšném zavedení v Německu se našemu pěstiteli dostává nyní do rukou moderní a vysoce účinný fungicid s řadou zajímavých užitkových vlastností za poměrně velmi přijatelnou cenu. Doporučená cena přípravku Custodia je totiž jen okolo 1365 Kč/l.

 

Užitečná řešení. Adama je společnost nabízející spolehlivá řešení osvědčenými přípravky na ochranu rostlin. Jsou určena pro pěstitele, kteří požadují kvalitu a přitom dobrou cenu. Jednoduše porosteme spolu.

Ing. Jiří Vašek,
Adama CZ s. r. o.

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *