V Havlíčkově Brodě se sešli pěstitelé brambor

Společným jmenovatelem letošní bramborářské sezóny bylo sucho a vysoké teploty, které stojí za propadem produkce brambor. Pokles výnosů je odhadován v průměru zhruba na 30 až 40 %. Průměrný hektarový výnos se pohybuje kolem 21,5 tuny. Tyto informace zazněly na odborném semináři pořádaném v rámci 25. bramborářských dnů.

Jak uvedl ve své přednášce ředitel Výzkumného ústavu bramborářského Havlíčkův Brod s. r. o. Ing. Jaroslav Čepl, CSc., rok 2015 začínal dobrým výchozím stavem ohledně zdravotního stavu sadby z pohledu chorob. Fenoménem jara pak bylo vícenásobné odklíčení sadby při manipulaci z důvodu vyšších teplot. Nebezpečí s tím spojené spočívalo v kontaminaci bakteriemi, které způsobují bakteriální černání stonku a měkkou hnilobu hlíz (původce Pectobacterium carotovorum, P. atrosepticum, Dickeya chrysanthemi). S tím pak byla spojena mezerovitost porostů. Mezerovitost byla identifikována také jako důsledek fytotoxicity v důsledku nesprávného použití mořidel. Odklíčení v kombinaci s lokálně silným zdrojem půdní infekce se také podílelo na vyšším výskytu vločkovitosti hlíz bramboru (původce Rhizoctonia solani).

Z hlediska zaplevelení se v poslední době podle Ing. Čepla setkávají pěstitelé brambor se silným rozšířením opletky a plevelné řepky, lokálně kalamitní zaplevelení způsobují zemědým, kakost či merlík, které se úspěšně řeší aplikací přípravků na bázi metribuzinu. Výzkumný ústav bramborářský se již mnoho let věnuje odrůdové citlivosti brambor na metribuzinu, která v letošním roce vykazovala jiné aspekty hodnocení než v předešlých letech. Jak vysvětli ředitel, bezprostředně po aplikaci byla fytotoxicita v průměru nižší než v jiných letech, avšak ve druhém hodnocení po týdnu, kdy už obvykle odeznívá, došlo k vysokému poškození.

Dalším sledovaným faktorem je nálet mšic, který jde ruku v ruce se zdravotním stavem sadby. V letošním roce byl jeden z nejmenších v historii, což se projevilo v průběžném výsledku posklizňových zkoušek sadby k 22. 10. 2015. Do zkoušek bylo přihlášeno 2854 ha, zatím hodnoceno přes 50 % vzorků a uznáno 93 % zkoušené výměry, v nižší generaci uznáno 0,7 % a neuznáno pouze 6,4 %.*

 

Více informací přinese týdeník Zemědělec a časopis Úroda.

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *