Užitečný regulátor růstu do obilnin

Optimus patří mezi novou generaci regulátorů růstu pro zamezení polehnutí obilnin. Obsahuje trinexapac-ethyl s revoluční E3 formulací, která umožňuje rychlejší a vyšší množství vstřebávání této účinné látky do rostliny. Zlepšuje příjem základních živin i mikroživin a suchovzdornost rostlin. Optimus vytváří mohutný kořenový systém, a tím zvyšuje stabilitu rostlin v půdě.

Přípravek na bázi účinné látky trinexapac-ethyl se používá jako regulátor růstu a vývoje v obilninách. Inhibuje syntézu giberelinu, čímž redukuje růst stébla a snižuje výšku rostlin. Trinexapac-ethyl je přijímán listy rostlin a následně je rozváděn do meristémových pletiv. Po aplikaci dochází k omezení růstu, zesílení stébla a zvýšení odolnosti k poléhání. Při časné aplikaci (BBCH 31–32) navíc dochází k rozvoji mohutné kořenové soustavy s pozitivními dopady na suchovzdornost a výživu rostlin.

Optimalizovaná E3 formulace

Přípravek je formulován s vy­užitím nejmodernějších technologií a pomocných látek, takže dochází k více než 90% vstřebání účinné látky do rostliny a dále k jejímu velmi efektivnímu biologickému využití (graf 1). Látka je mnohem rychleji rozváděna v rostlině. Díky rychlejšímu vstřebávání je rovněž prokazatelně dosahováno vyšší odolnosti proti dešti.

Kdy používat

Regulátory růstu v obilí se většinou používají v růstové fázi BBCH 31–39. Pokud Optimus použijeme v časné fázi BBCH 31–33, dosáhneme mnohem lepšího využití účinné látky (graf 2).

Okolnosti při aplikaci

Správné použití a maximální využití účinné látky regulátorů růstu ve prospěch porostu je vždy profesním uměním agronoma. V úvahu bereme čtyři základní faktory:

  • odrůdovou citlivost,
  • aktuální srážky 14 dní před aplikací a po ní,
  • úroveň dusíkaté výživy po­rostu,
  • hustotu porostu.

Detailní informace o stanovení optimální dávky Optimusu naleznete v katalogu přípravků Adama 2015, a to včetně kompletního seznamu současně po­užívaných odrůd pšenice a jarního ječmene a jejich rozdělení vzhledem k odrůdové citlivosti na poléhání.

Zlepšuje příjem živin
a zvyšuje tak výnos

V roce 2013–2014 proběhly rozsáhlé a přesné pokusy na pracovišti Ditana s. r. o., které měly za úkol prozkoumat vliv přípravku Optimus na zlepšení příjmu živin obilninami. Detailně byly zkoumány všechny hlavní živiny i mikroživiny, a to v pšenici i v jarním ječmeni. Bylo dosaženo pozoruhodných výsledků, které dokládají zlepšení příjmu živin u všech sledovaných prvků s následným promítnutím do zvýšení výnosů (graf 3)

Detailnější informace vám poskytnou regionální pracovníci firmy ADAMA.

A všechno stojí

Pěstiteli se dostává do rukou velmi zajímavý přípravek s nejmodernější technologií. Optimus určitě přispěje k úspěšné optimalizaci porostu směrem k vysokým výnosům. To vše za zajímavou cenu.

 

Ing. Jiří Vašek

ADAMA

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *