Už je čas na kontrolu vašich porostů

Relativně teplá zima signalizuje brzkou potřebu zahájit ochranu porostů obilnin proti houbovým patogenům. Vzhledem k poklesu cen některých komodit to v roce 2016 vypadá na úspornější varianty ochrany rostlin. Společnost ADAMA nabízí pěstitelům kompromis mezi přijatelnou cenou ošetření a potřebným účinkem použitých přípravků.

Ochranná řešení v obilninách

Letos je inovovaným řešením odstranění celého spektra dvouděložných plevelů v obilninách balíček herbicidů Trimmer + Tomahawk (tribenuron + fluroxypyr), který vyniká bezchybnou prací a zároveň vysokou selektivitou k obilninám. Kombinovaný herbicid Pegas řeší úsporně v obilninách bez podsevu široké spektrum dvouděložných plevelů, a to včetně problematických, jako je pcháč oset, heřmánkovité plevele, svízel přítula, brukvovité plevele (i výdrol řepky) nebo úhorník mnohodílný, který je velmi těžké regulovat, zvláště pokud je následnou plodinou řepka olejka.

Zajímavou možností, jak zvýšit účinek přípravků, je přidání specializovaného smáčedla Rollwet. Při použití tvrdé studniční vody, vody s vyšším pH nebo při nebezpečí úletu postřiku větrem raději volíme tank-mix se spe­ciálním smáčedlem Adaptic.

Vhodným řešením pro první fungicidní ošetření je praxí osvědčený kombinovaný fungicid Bumper Super v dávce 1 l/ha. Použití tohoto fungicidu se doporučuje hlavně po méně vhodných předplodinách (obilniny, kukuřice), kde hrozí choroby pat stébel. Kromě uvedeného Bumper Super účinkuje na různé skvrnitosti (braničnatky, hnědá a rynchosporiová skvrnitost), preventivně i proti padlí travnímu a rzím.

Pokud pěstujete pšenici a seli jste ji po obilnině nebo po kukuřici, udělejte si kontrolní výkopy a prohlédněte bázi stébla. Když najdete světle hnědé elipsovité skvrny, někdy ohraničené tmavohnědým lemem na listové pochvě, respektive už přecházející na bázi tvořícího se stébla, je třeba aplikovat fungicid s účinnou látkou prochloraz, a to ihned, jak to teploty dovolí. Adama doporučuje kombinovaný, širokospektrální dvojsložkový (triazol/imidazol) fungicid Bumper Super v dávce 1 l/ha nebo lokálně systémový fungicid Mirage 45 ECNA v dávce 0,7–1 l/ha.

Přidání prochlorazu v dávce 300 g účinné látky na hektar může být obezřetným krokem pro mnoho pěstitelů, a to hlavně ve fázi sloupkování. Účinná může být i kombinace triazolu s prochlorazem, případně s chlorothaloninem. Prochloraz poskytuje další zbraň v boji proti vzniku rezistence patogenů.

Po mírné zimě, kdy je předpoklad, že se rozvinou a epidemicky se rozšíří jarní infekce padlí, braničnatek, či nejnověji i rzi plevové, se doporučuje kombinovat Bumper Super se specialisty, jako je Leander (proti padlí) nebo Orius 25 EW (proti rzím) pro posilnění kurativního a eradikativního účinku v uvedených kombinacích:

  • Bumper Super 0,5–0,8 l/ha + Leander 0,4 l/ha – proti přezimujícímu padlí, stébloblamu a skvrnitosti
  • Bumper Super 0,5 l/ha + Orius 25 EW 0,3–0,5 l/ha

Insekticidní vstupy

V neposlední řadě je důležité myslet i na první škůdce. V zúžených osevních postupech s vysokým zastoupením obilnin a kukuřice je třeba klást stále více důraz na včasný preventivní insekticidní vstup. Výskyt škůdců, jako jsou hrbáč obilný, bzunka, přenašeči viróz nebo kohoutci, je na vzestupu. Razantní zásah zabezpečí kontaktní pyretroidní insekticid  Bulldock 25 EC, který má stabilní účinnost i za nižších teplot a příznivý poměr ceny k účinku.

 

Ing. Markéta Tržilová

ADAMA

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *