Úspěšný nástup do praxe

Společnost Adama CZ s. r. o. se neustále snaží nacházet možnosti, jak do ochrany rostlin zavést jednoduchá, praktická a zároveň inovativní řešení. Jedním z výsledků této činnosti je nový třísložkový fungicid Kantik. Přestože v letošním roce nebyl výskyt houbových chorob tak silný a fungicidní ochranu nebylo nutno provádět v nejvyšší intenzitě, nástup Kantiku do praxe byl úspěšný.

Komplexní fungicid Kantik (fenpropidin 150 g/l, prochloraz 200 g/l, tebuconazole 100 g/l), jehož účinné látky pocházejí ze tří funkčních skupin, je registrován do pšenice, tritikale, žita (padlí travní, braničnatka pšeničná, braničnatka plevová, rez pšeničná) a ječmene (padlí travní, rynchosporiová skvrnitost, hnědá skvrnitost ječmene, rez ječná) v dávce 2 l/ha. Jak upozornil Ing. Bronislav Koubek, regionální manažer firmy Adama CZ, dvoulitrové dávkování je převzaté z německé registrace. Pro tuzemské podmínky doporučují aplikační dávku od 1,5 do 1,75 l/ha. Do ječmene podle Ing. Koubka postačí 1,5 až 1,6 l/ha. Do pšenice se pro systém jednoho ošetření přiklánějí k dávce 1,75 l/ha, ve sledech se snižuje na 1,6 l/ha. V obilninách se Kantik používá proti houbovým chorobám preventivně nebo při výskytu prvních příznaků choroby v období BBCH 30 až 61.

Kantik podle doporučení společnosti Adama patří mezi přípravky vhodné pro systém jednoho ošetření. Ve sledech se jeho vlastnosti nejlépe projeví v T1 aplikaci. Podle informačních materiálů firmy je vhodné do postřiku přidat akcelerátor systemických fungicidů Velocity v dávce 0,25 l/ha, který aktivně pomůže vtáhnout účinnou látku do rostlinných pletiv.

Ing. Koubek také hovořil o herbicidním portfoliu, kde známý Tomigan 250 EC (fluroxypyr 250 g/l) a Trimmer 75 WG (tribenuron-methyl 750 g/kg) nahrazuje kombinace Tomahawk (fluroxypyr 250 g/l) a Trimmer 500 (tribenuron-methyl 500 g/kg).

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *