Účinná ochrana v době květu řepky

Fungicidní ochrana řepky olejky je nepostradatelnou součástí pěstitelské praxe. Porosty řepky jsou téměř po celou dobu svého růstu pod tlakem patogenních hub, jako jsou Sclerotinia sclerotiorum, Phoma lingam, Alternaria brassicae a další, jejichž rychlému a snadnému šíření napomáhá několik faktorů, přičemž jedním z nich je bezesporu pěstování plodiny na velkých výměrách. A právě přípravek Symetra díky své Duosafe technologii velmi spolehlivě ochrání porosty řepky olejky proti všem těmto chorobám.

Duosafe technologie

 

Symetra je dvousložkový fungicid, který obsahuje účinné látky s rozdílným způsobem účinku – účinnou látku isopyrazam 125 g/l a účinnou látku azoxy­strobin 200 g/l. Isopyrazam je účinná látka ze skupiny inhibitorů sukcinát dehydrogenázy (SDHI) a z chemické skupiny pyrazol karboxamidů. Při vývoji účinné látky isopyrazam se kladl velký důraz na schopnost navázání se účinné látky na rostlinu a také na původce choroby. Z tohoto dvojího navázání účinné látky pramení název Duosafe technologie. Při vývoji nové účinné látky probíhala také optimalizace fyzikálně-chemických vlastností, které mají následně praktické výhody, například rozpustnost ve vodě.

Na rozdíl od jiných pyrazol karboxamidů se isopyrazam liší strukturou svého benzonorbornylového kruhu, který právě zlepšuje schopnost navázání se isopyrazamu na povrchu listu a zvyšuje afinitu k původci choroby. Tyto vlastnosti vedou k vysokému a dlouhodobému účinku vůči houbovým patogenům. Jak již bylo zmíněno, účinná látka isopyrazam vyniká díky efektu dvojité vazby. Silná vazba na voskovou vrstvu listu je zaručena díky výborným lipofilním vlastnostem této účinné látky. Vzhledem k výborné rozpustnosti v tucích je zaručeno, že účinná látka ulpí na povrchu listu jako ochranná bariéra, která dlouhodobě ochrání rostlinu před houbovým patogenem. Současně toto silné navázání na povrchu listů významně zabraňuje smývání účinné látky, což je velmi důležitá vlastnost moderního přípravku určeného k ochraně rostlin.

Druhým efektem je silná vazba účinné látky na cílový škodlivý patogen. Isopyrazam vykazuje velmi silnou vazbu na enzym SDH v mitochondriích patogenu. Ve srovnání s ostatními pyrazol karboxamidy brání isopyrazam aktivitě enzymu mnohem efektivněji. S ohledem na vysokou afinitu k patogenu zasahuje isopyrazam rychle a efektivně, a tím může zajistit trvalou protektivní ochranu proti nejdůležitějším patogenům v řepce olejce.

V závislosti na druhu patogenu isopyrazam brzdí primárně růst klíčního vlákna a tvorbu apresoria. Tím dochází k přerušení infekčních cyklů na povrchu rostliny v ideální době, dříve než se houba může usadit v rostlinném pletivu. Silná vazba isopyrazamu na voskovou vrstvu ošetřených listů vytvoří na jejich povrchu stabilní zásobu potřebné účinné látky. V případě, že dojde k úspěš­né penetraci patogenu do rostlinného pletiva, dochází pomocí této účinné látky také k zamezení růstu patogenu.

Amistar technologie

Druhou účinnou látkou obsaženou v přípravku Symetra je azoxystrobin (200 g/l). Do povědomí vstoupila tato účinná látka v přípravku Amistar a posléze jako součást velmi kvalitního a známého přípravku Amistar Xtra. Účinná látka azoxystrobin patří k chemické skupině ß-methoxyakrylátů (strobilurinů). Má široký účinek a používá se proti důležitým patogenům v běžných i ve speciálních plodinách. Azoxystrobin má systemické i translaminární vlastnosti. K účinku dochází prostřednictvím blokování transportu elektronů při dýchání mitochondrií patogenu.

Azoxystrobin nabízí velmi dobré dlouhodobé působení, které umožňuje ochranu před napadením po dobu 3–6 týdnů. Porost řepky je v takovém případě možné udržet zdravý po dlouhou dobu, což se v konečném důsledku projeví značným nárůstem výnosu semen s vysokým obsahem oleje.

Kombinací dvou výše popsaných účinných látek v Symetře získáváme přípravek, který se vyznačuje dvojím mechanismem účinku. Účinné látky zasahují do různých komplexů dýchacího řetězce v mitochondriích patogenní buňky, a tím významně zvyšují účinnost fungicidního opatření. Kombinace obou účinných látek se rovněž osvědčuje jako ideální pro efektivní antirezistentní management. Křížová rezistence mezi oběma skupinami účinných látek v současné době není známá a neočekává se.

Biologická účinnost a dlouhodobý účinek byly zkoušeny a prověřovány v celé řadě pokusů. Všechny pokusy prokazují vynikající účinnost proti Sclerotinia sclerotiorum. Při cílené aplikaci na Sclerotinia ale samozřejmě zasáhneme i proti dalším chorobám, které se v době květu v řepce vyskytují. Jak vyplývá z výsledků, přípravek Symetra prokázal vynikající účinnost i na další choroby, jako jsou Phoma lingam, Alternaria brassicaeBotrytis cinerea.

Pokusy také prokazují velmi významný pozitivní efekt přípravku Symetra při zrání rostlin. Dokonce i v případech, kdy napadení porostu patogenní houbou není zásadní, bylo dosaženo navýšení výnosu o 5–10 % ve srovnání s neošetřenými variantami. Tento pozitivní efekt byl ovlivněn účinnými látkami azoxystrobin a isopyrazam. U azoxystrobinu je dlouho známo, že strobiluriny mají vliv na hospodaření s fytohormony. Toto hospodaření s fytohormony spočívá ve zpomalování tvorby etylénu a s tím zpomaleném stárnutí.

Isopyrazam přináší další fy­ziologický efekt viditelný v praxi, kdy rostliny řepky olejky ošetřené přípravkem Symetra vykazují vyšší podíl zelené hmoty než rostliny ošetřené výlučně azoxystrobinem. Zdravá a zelená plocha šešulí a listů prodlužuje období tvorby výnosu a zvyšuje obsah oleje. Zároveň je během zrání pozitivně ovlivňována odolnost šešulí proti praskání, což je rozhodujícím předpokladem pro špičkové výnosy.

Přípravek Symetra je registrován v dávce 1 l/ha pro aplikaci v růstové fázi BBCH 61–69, přičemž na základě několikaletých výsledků jak v interních pokusech, tak i v praxi doporučujeme aplikaci Symetry v růstové fázi BBCH 61–65. Přednosti a kvality byly prokázány nejen v pokusech, ale i při použití na běžných plochách.

 

Ing. Dana Brožová

Syngenta Czech

 

 

 

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *