Účinná kontrola plevelů v kukuřici

Společnost Syngenta je jedinečná svým širokým záběrem spolehlivých řešení ochrany rostlin i rozsáhlou nabídkou odrůd mnoha plodin. Kukuřice není výjimkou, od Syngenty si může každý pěstitel vybrat vynikající hybridy, přípravky určené k regulaci plevelů, jako jsou Gardoprim® Plus Gold, Lumax®, Elumis®, Callisto® Extra New Pack. Má připraveny i přípravky na ochranu proti škůdcům ve formě mořidla (Force® 20 CS), granulovaného půdního insekticidu (Force® 1.5 G) i ve formě foliárního insekticidu (Ampligo® – novinka roku 2015). Fungicidní ochrana se do nedávna řešila pouze ve formě mořidel (Maxim® XL 035 FS), ale od minulého roku lze v porftoliu nalézt i fungicidní foliární přípravek (Quilt® Xcel).

Všechna výše uvedená řešení jsou představovaná postupně v jednotlivých článcích, inzercích, na polních dnech, seminářích a podobně. V tomto příspěvku se pěstitelé kukuřice dozví základní informace o novém, velmi výhodném herbicidním balíčku od společnosti Syngenta. Jedná se o balíček, který nese název Callisto® Extra New Pack, je určený k ošetření 20 ha kukuřice bez aplikačních omezení. Při nákupu tohoto balíčku pěstitelé výrazně uspoří v porovnání s cenami sólo přípravků, úspora činí 32 procent.

Nový balíček Callisto® Extra New Pack

Zkušenosti z minulých let ukazují, že herbicidní ochrana kukuřice je stále preciznější a cílenější. A to nejen, co se týče ničení konkrétních plevelů, ale i rozumnějšího porovnávání hektarových nákladů na ošetření a účinnosti různých přípravků a účinných látek proti plevelům v kukuřici.

Pro pěstitele, kteří upřednostňují spolehlivé postemergentní řešení širokého plevelného spektra za velmi zajímavou cenu ošetření, je určen nový balíček Callisto® Extra New Pack. Balíček, který se jmenoval obdobně, se stal v předchozích letech vyhledávaným řešením. Pro tuto pěstitelkou sezónu bylo složení balíčku inovováno. Balíček Callisto® Extra New Pack je složen z přípravků Cal­listo® 480 SC (5 litrů), Milagro® 240 (4 litry) a AtPlus® (30 litrů).

 

Callisto® 480 SC na dvouděložné plevele

Callisto® 480 SC se vyznačuje půdním i listovým účinkem na klíčící, vzcházející, ale i přerostlé dvouděložné plevele. Trávy (ježatka) jsou ničeny přes půdní účinek ještě i ve fázi vzcházení. Působení účinné látky mesotrione je viditelné již po několika dnech po aplikaci a projevuje se typickým vybělením růstových vrcholů až postupným úplným odumřením plevelů, včetně vytrvalých. Callisto® 480 SC nemá prakticky aplikační omezení, což ještě umocňuje jeho flexibilní použití.

Milagro® 240 na trávy i dvouděložné plevele

Přípravek Milagro® 240 je selektivní herbicid ze skupiny sulfonylmočovin pro postemergentní hubení pýru plazivého, vytrvalých a jednoletých trav a dvouděložných plevelů v kukuřici. Účinkuje proti jednoletým trávovitým plevelům, jako jsou například ježatka kuří noha, oves hluchý, béry, proso seté ve stadiu 3–4 listů, proti vytrvalým trávovitým plevelům, kupříkladu na pýr plazivý ve stadiu 3–4 listů nebo čirok halepský vzcházející z rizomů při výšce 30 cm. Jednoleté širokolisté plevele – laskavce, hořčice rolní, durman obecný, šruchu zelnou – hubí ve stadiu 2–4 pravých listů.

Účinná látka přípravku Milagro® 240 nicosulfuron patří do skupiny sulfonylmočovin, inhibuje dělení buněk a následně další růst plevelů. V průběhu 4–5 dní po ošetření je na plevelných rostlinách pozorovatelné odbarvení mladých listů a následné nekrózy, které se rozšiřují po celé rostlině. Nejlepšího účinku se dosahuje při aplikaci za teplého a vlhkého počasí v období aktivního růstu plevelů. Díky komplexní formulaci přípravku je průnik účinné látky do rostliny velmi rychlý, odolnost proti dešti je už 1,5–2 hodiny po aplikaci. Aplikuje se ve stadiu dvou až osmi listů kukuřice.

 

Aplikace se smáčedlem a močovinou

K přípravku je nutné přidávat smáčedlo AtPlus® 463 v koncentraci 0,5 %. Společná aplikace s 10 kg/ha močoviny zvýší herbicidní účinnost přípravku a dodá kukuřici dusík ve vhodné, pozvolna působící formě.

 

Doporučení pro aplikaci

Přípravek nedoporučujeme používat v porostech ve špatné kondici. Neaplikuje se v porostech kukuřice, které byly ošetřené listovými nebo půdními insekticidy ze skupiny organických sloučenin fosforu a také herbicidy na bázi bentazonu.

Optimální dávka vody je 200 až 300 l/ha podle použitého druhu trysek a postřikovače.

Milagro® 240 se může aplikovat na všechny druhy půd a není deaktivované vlivem vysokého obsahu organické hmoty v půdě. Pro zajištění nejlepšího účinku se doporučuje aplikovat herbicid Milagro® 240 za teplého a vlhkého počasí v době aktivního růstu plevelů. O úspěchu ošetření rozhoduje vývojová fáze plevelů a ne vývojová fáze kukuřice.

Oba přípravky se mohou aplikovat až do fáze 6.–8. listu kukuřice, dokonce mnozí farmáři mají zkušenost s použitím i ve fázi 10. listu kukuřice bez jakýchkoli projevů fytotoxicity. Tím, že Callisto® 480 SC má i vynikající půdní účinek, si jeho aplikací lze zabezpečit dlouhodobý reziduální účinek i na další vlnu vzcházejících dvouděložných plevelů a ježatky.

Balíček Callisto® Extra New Pack je určen na postemergentní ošetření kompletního spektra trávovitých i dvouděložných plevelů, včetně lilku černého. Přípravky Callisto® 480 SC a Milagro® 240 se mohou použít ve společném tank-mixu, ale i samo­statně, když to situace aktuálního za­plevelení konkrétního pozemku s kukuřicí vyžaduje. A to je obrovská výhoda v porovnání s aplikací vícesložkových sólo přípravků v kukuřici. Kombinace obou přípravků zabezpečí dlouhodobý reziduální půdní i listový účinek proti plevelům s možností aplikace až do 6.–8. (případně až do 10. listu kukuřice) bez pozorované fytotoxicity.

 

Ing. Karel Neckář, Ph.D.

Syngenta Czech

 foto: Balíčkem Callisto® Extra New Pack můžete ošetřovat porost kukuřice i v takovémto pozdním stadiu

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *