Tři novinky portfolia

Fungicid do brambor Grecale, herbicid do kukuřice Successor Tx a herbicid do obilnin Saracen Max. Tuto trojici novinek přináší pěstitelům firma AG Novachem, s. r. o., která vedle přípravků na ochranu rostlin nabízí také listová hnojiva.

Jan Hrbáček, zástupce firmy AG Novachem, nejprve upozornil na fungicid do brambor Grecale (cymoxanil 200 g/l, fluazinam 300 g/l). Podle Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (ÚKZÚZ) je registrován v dávce 0,6 l/ha proti plísni bramborové, a to ve fázi BBCH 21 až 89. Pěstitelé jej mohou do této plodiny použít maximálně šestkrát za vegetaci s intervalem mezi aplikacemi sedm až deset dní. Pro oddálení vzniku rezistence se doporučuje v rámci postřikových fungicidních sledů omezit počet aplikací přípravku na dva až tři a střídat jej s přípravky s odlišným mechanismem působení, tj. kontaktně-systémovými a kontaktními přípravky, uvádí etiketa. Optimálně by měl být tento fungicid cílen do prvních ošetření nebo na střed postřikových sledů, dále při rychlém a razantním vývoji patogenu a za nepříznivého počasí, neboť přípravek má velmi dobrou odolnost vůči dešti po aplikaci (asi 15–20 minut). U přípravku Grecale se pěstitelé nevyhnou omezení. Je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody. S ohledem na ochranu vodních organismů je vyloučeno i jeho použití na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám (na těchto pozemcích jej lze aplikovat pouze při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 10 m).

Další novinkou je herbicid Successor Tx (pethoxamide 300 g/l, terbuthylazine 187,5 g/l) určený v dávce 4 l/ha pro preemergentní a postemergentní ošetření kukuřice proti jednoletým jednoděložným a dvouděložným plevelům. Vyloučen je z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů podzemní a povrchové vody i na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám (na těchto pozemcích jej lze aplikovat pouze při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 20 m).

Trojici novinek uzavírá podle slov Jana Hrbáčka unikátní kombinace účinných látek florasulam a tribenuron-methyl zabudovaných do přípravku Saracen Max (florasulam 200 g/kg, tribenuron-methyl 600 g/kg), který byl dříve dodáván jako balíček Fragma (florasulam) + Nuance (tribenuron-methyl). Cílen je v dávce 25 g/ha do obilnin proti plevelům dvouděložným jednoletým. Tento přípravek není vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů podzemních a povrchových vod.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *