Trávy pro široké využití

Travní a jetelotravní směsi pro využití jak krátkodobé, tak dlouhodobé pro louky a pastviny prezentovala na výstavě Naše pole firma DLF Seeds, s. r. o. Kromě nich ukázala také nové i dříve vyšlechtěné odrůdy, a další směsky, například pro využití na orné půdě.

Zástupce společnosti Ing. Martin Müller, Ph.D., konstatoval, že se při šlechtění specializují na mezirodové hybridy Festulolium jak jílového, tak kostřavového typu. Festulolium typu kostřavy rákosovité je například odrůda Honak. Ing. Müller kontatoval, že vyniká zejména kvalitou hmoty, hustotou porostu, jemností listu a je určena především pro dlouhodobé pastevní porosty. Festulolium jílového typu je Hathor, který je vhodný pro krátkodobé silážní využití na orné půdě nebo pro pastevní porosty.
V nabídce mají také odrůdy jílku mnohokvětého italského, a to jak tetraploidní, tak i diploidní. Ing. Müller konstatoval, že mezi diploidní patří Svatava, tetraploidní Moravice. Obě jsou vhodné pro krátkodobé silážní porosty na orné půdě. Vysévají se tedy na podzim a následující rok se využijí na siláž. Obě odrůdy mohou vydržet i do druhého užitkového roku. Katalog firmy konstatuje, že Moravice poskytuje vysoký výnos suché hmoty, má vyšší odolnost vůči plísni sněžné a dobrou stravitelnost a konzervovatelnost. Také hustě obrůstá po sečích.
Společnost DLF také uvádí, že vyšlechtění a zkoušení nové odrůdy zabere při využití tradičních postupů 13–15 let. Než je odrůda zařazena do směsí, musí být registrována v oficiálních zkouškách. Šlechtění pro střední Evropu je náročnější v tom, že podmínky v oblasti vykazují velkou variabilitu. Odrůdy musí být odolné proti suchu i zimě.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *