Sucho nemusí výnos kukuřice ohrozit

Na změnu klimatu upozorňují přední meteorologické ústavy i klimatologové. Podle nich dokonce zažíváme největší sucho za 500 let. Nezvykle vysoké teploty a nízký úhrn srážek letos způsobily, že téměř ve všech oblastech České republiky je výnos po sklizni nižší o desítky procent. Lepších pěstitelských podmínek se ale pravděpodobně jen tak nedočkáme.

Klimatické změny skutečně přišly dříve, než kdokoli čekal. Srážek sice neubylo, vyskytují se ale spíše v podobě přívalů a v krajině tato rychlá voda nezůstává. Klimatolog Radim Tolasz upozorňuje: „Je třeba se přizpůsobit způsobem hospodaření a výběrem plodin. Do budoucna musíme počítat v souvislosti s rostoucí teplotou i s vyšším výparem, což bude vyvolávat častější a déle trvající sucha“.

To dokládají i výnosové výsledky mnoha pěstitelů. „Letos jsme měli celkově nižší výnosy. Kukuřice nešla přes 30 t/ha. Byli jsme zvyklí na mnohem lepší výsledky,“ potvrzuje Luděk Němeček z Načeradce na Benešovsku.

Odhady ministerstva zemědělství hovoří o ztrátě 30–40 % produkce u zrnových kukuřic a 40–50 % u silážních s tím, že problém bude i v nedostatečných kvalitativních hodnotách pro siláž. V některých oblastech kukuřice ani ‚nenahodily‘ palice, a tím se snižuje výnos škrobu tolik důležitého pro produkci mléka a energie ze siláže.

Výběr správného hybridu

Pro pěstitele kukuřice na zrno nebo na siláž jsou opatření z pohledu zakládání porostů a výživy velmi podobná. Rozhodujícím faktorem je obecně výběr vhodného hybridu k danému účelu, délka vegetační doby a nastavení vhodné technologie a doby sklizně. Pokud ale zvážíme, jakými podmínkami pěstitelé letos prošli, stojí za úvahu se více zaměřit na výběr správného hybridu.

Odolnost vůči přísuškům

Odolnost vůči přísuškům je u silážních a bioplynových hybridů velmi důležitá. Schopnost časné a včasné reakce na změnu půdně-klimatických podmínek musí být rychlá. Hybridy se musejí velice rychle přizpůsobit danému stavu a nastartovat „nouzový režim“ a začít hospodařit s výrazně omezenými zdroji tak, aby probíhal proces fotosyntézy, rostlina se nevyčerpávala, ale zároveň byla schopná vkládat svou energii do tvorby palic, což je v podmínkách extrémního počasí velice náročné.

Materiály vhodné pro siláž

Materiály, které zajistí dostatek siláže i v náročném roce, musejí být ideálně vzrůstnější s pevným stéblem, hustěji olistěné a s velikou palicí tvořící podíl z celkové hmoty alespoň 45–50 %. Klíčovým energetickým zdrojem je škrob skrývající se právě v palici. To je podstatné z pohledu produkce mléka, jelikož při průměrné užitkovosti od 7000 litrů na dojnici je potřeba vybírat hybridy s vysokou energií, která pochází hlavně z palice, a doplňuje ji energie ze zbytku rostliny.

Podle analýz provedených na zemědělských farmách bylo rozpětí stravitelnosti vlákniny (NDFD) u DEKALB hybridů v letech 2013 a 2014 na velmi vysoké úrovni, v průměru 55 %, a nejvyšší hodnoty dosahovala stravitelnost až 65 %. Při navýšení stravitelnosti už o 1 % se zvýší příjem sušiny a produkce mléka asi o 0,15 kg/den.

Novinky hybridů

DEKALB hybridy při sklizni siláže dosahují také výborného podílu škrobu v hmotě přes 34 % a pokrývají tak hlavní energetickou spotřebu při tvorbě mléka.

DKC3142 (FAO 200/210) dokáže zajistit svému pěstiteli kvalitni silážní hmotu s vysokým obsahem škrobu díky velkému podílu palic.

Výnosový potenciál v kvantitě i kvalitě siláže potvrdila letošní novinka DKC3250 (FAO 230) v Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském v dvouletém testování. Chovatelé hospodářských zvířat, kteří potřebují výnosy s kvalitní hmotou, ocení nejvhodnější hybridy DKC3450 (FAO 250), DKC3507 (FAO 260) a DKC3523 (FAO 270). Tyto silážní hybridy se vyznačují vysokou stravitelností vlákniny, která umožní vyšší spotřebu sušiny krmiva zvířaty, a tím i vyšší produkci mléka na farmách.

Vynikající suchovzdorností disponují letošní novinky DKC3941 (FAO 280) a DKC4141 (FAO 290/300). Druhý jmenovaný je ideálním kandidátem pro technologii Silo Energy – kdy při vyšší hustotě výsevku zachová velikost palice a výsledkem je vyšší výnosnost metanu z každého hektaru i v náročných podmínkách.

Zrnové kukuřice

 

Rok 2015 opět připomněl, jak je důležitá odolnost vůči přísuškům i u zrnových hybridů. Klima České republiky patří mezi mírně teplé, oblast bývá srážkově výživná a na přísušky trpí většinou jen příležitostně a dočasně. Přesto v měsících duben až červenec spadlo asi 65 % srážek oproti dlouhodobému normálu, v červenci dokonce jen 46 %.

Na českém trhu jsou k dostání zrnové hybridy se známkou HD (ochrana proti suchu a intenzivním sálavým teplotám), které podávají vynikající výkony i v náročných podmínkách napříč celou Evropou. Konkrétně se jedná o hybridy DKC3623 (FAO 280), DKC4590 (FAO 340) a velice žádaná novinka DKC4717 (FAO 370), jejichž výnosy v pokusech se v tomto roce blíží až k hranici 13 t/ha (Rostěnice okres Vyškov).

Trendem u zrnových kukuřic je také účelné šlechtění nižšího vzrůstu nejen kvůli nižšímu podílu zbytku rostliny, ale kukuřice tím investují i maximum energie na tvorbu palice i v době maximálního stresu. DEKALB koňské zuby rychle uvolňují vlhkost v průběhu dozrávání a umožní tak nízkoztrátovou sklizeň v kombinaci s nízkou vlhkostí.

V podmínkách roku 2015 dokázaly hybridy DKC3623 (FAO 280) a DKC3939 (FAO 310) uhájit v době dozrávání vlhkost v rozmezí 20–23 % při výnosu 8–9 t/ha. Výbornou úroveň předvedl i raný koňský zub DKC3441 s průměrnou vlhkostí 19,5 % v podmínkách střední Moravy a Čech.

Výběrem hybridu chráníte výnos

Vlivem změny klimatu nás suché roky do budoucna zřejmě neminou. Pěstitelé ale již nyní zvažují možnosti, jak dopady sucha minimalizovat. Výběr odolných hybridů kukuřice je jednou z variant, jak spolehlivě ochránit výnos, i když dlouhodobě nespadne třeba ani kapka.

 MONSANTO ČR s. r. o.

 

Foto: Běžný hybrid versus suchu velmi odolný hybrid DEKALB – rozdíl vidíte hned

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *