Stávající hybridy i portfolio novinek

Firma Rapool CZ s. r. o. připravila pro návštěvníky polního dne v Bylanech přehlídku hlavních hybridů ozimé řepky pro letošní zásev a evropský pokus FARMING TRIAL s hybridní pšenicí. Jak upozornil produktový manažer firmy Rapool Bc. Pavel Stárek, Rapool má největší šlechtitelský program v ozimé řepce na světě. Sdružuje tři partnerské šlechtitelské společnosti, které se naplno věnují této oblasti šlechtění. Důsledkem je pak pestrý sortiment.

V nabídce firmy Rapool nalezne v letošním roce dvě zásadní novinky. První z nich hybrid ozimé řepky Atora charakterizují velice vyvážené hospodářské vlastnosti. Jak vysvětlil Bc. Stárek, kombinuje v sobě vlastnosti rodičovských komponent – rodičovský komponent z Rohanu vkládá do Atory mrazuvzdornost, z Visby velmi dobrý zdravotní stav a z Avataru nadprůměrnou olejnatost, kterou ukázal ve státních odrůdových zkouškách. Za poslední dva roky překračuje obsah oleje v sušině semen 50 % (ÚKZÚZ 2014–2015). Atora zaujme také robustností rostlin s dobrým větvením již odspodu a rychlým počátečním vývojem. Výškou rostlin se 169 cm se řadí ke vzrůstnějším hybridům, přesto je odolnost k poléhání před sklizní hodnocena vysokou známkou 7,3 (ÚKZÚZ 2014–2015). Jde o  plastický hybrid s využitím od lehkých po středně těžké půdy se schopností vyrovnat se se suchými podmínkami. Z prvních dvou let registračních zkoušek vyplývá také vysoký výnosový potenciál se 110 % na kontroly.

Druhou zajímavou novinkou, která zaujme svoji robustností, je hybrid Shrek. Na základě výsledků ze zemí, kde byl již registrován – Maďarsko, Polsko a Slovensko, potvrzuje vhodnost do nejsušších oblastí, informoval Bc. Stárek. V prvním roce zkoušení v ČR dosáhl nejvyššího výnosu 107 % v rámci pokusů SEK. Jeví se jako vhodný nástupce hybridů Vectra a Pulsar do oblastí postihovaných přísušky v době dozrávání, do lehkých, písčitých a kamenitých půd. „Technologicky na těchto půdách hybrid doporučujeme pro rané a střední termíny setí s podzimní regulací a zároveň podpořením růstu kořenů amidickou nebo amoniakální formou dusíku již na podzim,“ doplnil produktový manažer s tím, že Shrek je hybrid vhodný i pro jarní zakrácení.

 

Bc. Stárek sdělil také aktuální situaci ohledně výskytu škůdců v řepce podle ProPlantu (ze dne 9. 5.). Z meteorologických stanic blízkých regionu konání polního dne (Bylany, okres Chrudim) vyplývá, že krytonosec šešulový může být z 93–100 % vylítán, bejlomorka kapustová pak ze 43–56 % (56 % je nejvyšší hodnota v České republice zaznamenána na meteorologické stanici na Čáslavsku).*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *