Správná volba pro vaše pole

Pro nikoho jistě není novinkou, že nabídka společnosti Syngenta zahrnuje komplexní řešení pro pěstování řepky ozimé, a to počínaje výběrem odrůdy a nabídkou herbicidního, fungicidního a v neposlední řadě i insekticidního ošetření. Právě volba správných přípravků na ochranu rostlin napomůže k tomu, aby odrůda využila svůj výnosový potenciál a spokojení byli i ti nejnáročnější pěstitelé. Pro spokojenost zákazníků společnost Syngenta rozšiřuje své portfolio osiv řepky ozimé o nové a výkonnější hybridy.

Jistě jste již zaznamenali, že i letos přináší společnost Syngenta další novinku na osivářský trh, a to odrůdu SY Harnas, což bylo avizováno již v loňském roce, kdy byla na trh uváděna odrůda SY Saveo s tím, že další výkonné hybridní odrůdy budou následovat. Rok se s rokem sešel, na vyhodnocování výnosů ještě zdaleka není ten pravý čas, nicméně je to období, kdy je třeba zapřemýšlet nad výběrem odrůdy pro další pěstitelskou sezónu. Proto je tato doba vhodná pro připomenutí právě hybridní odrůdy SY Saveo.

Charakteristické vlastnosti

SY Saveo je středně raný hybrid, vyšlechtěný unikátní metodou SafecrossTM. Rajonizován je do různých půdně-klimatických podmínek, tudíž žádný pěstitel nemusí mít obavy z toho, že by tento hybrid nebyl do jeho oblasti vhodný. Charakterizuje se rychlejším podzimním růstem, proto se doporučuje výsev ve druhé polovině agrotechnického termínu. Tvrzení o vhodnosti hybridu SY Saveo do různých půdně-klimatických oblastí vychází nejen z mnoha výsledků po celé České republice, ale také z výsledků z okolních států. Z těchto výsledků vychází i další charakteristické vlastnosti a přednosti tohoto hybridu, především vysoká odolnost proti poléhání, dobrá odolnost k plísni šedé, hlízence, černi řepkové a dalším chorobám, a velmi dobrá odolnost vůči vyzimování.

Rostliny dosahují průměrné výšky 150 cm, je pro ně charakteristická mohutná kořenová soustava a bohaté větvení.

Charakteristické vlastnosti odrůdy jsou samozřejmě velmi důležité, nicméně pro většinu pěstitelů zůstává nejdůležitějším faktorem při výběru odrůdy její výkonnost, tzn. výnos semen. Ať již byla odrůda SY Saveo zařazena v pokusech v České republice, či v zahraničí, všude potvrdila svůj vysoký výnosový potenciál, jak semen, tak oleje.

Společnost Syngenta nabízí svým zákazníkům odrůdy ozimé řepky s vynikajícím genetickým základem. Vhodnost pěstování těchto odrůd v podmínkách České republiky potvrzuje fakt, že většina nabízených odrůd od společnosti Syngenta byla registrována v České republice. SY Saveo není výjimkou a registraci tato odrůda získala v roce 2014.

V roce 2012/2013 ve státních odrůdových zkouškách dosáhla v teplé oblasti 110 % výnosu semen v porovnání s kontrolními odrůdami a v chladné oblasti 108 % výnosu semen v porovnání s kontrolními odrůdami.

Výnos oleje byl u hybridu SY Saveo v těchto pokusech zaznamenám ve výši 114 % v teplé oblasti a 112 % v chladné oblasti v porovnání s kontrolními odrůdami. Pokud vezmeme v úvahu dvouleté výsledky 2013, 2014, v průměru odrůda SY Saveo dosáhla výnosu 108 % (111 % v teplé oblasti a v chladné oblasti 103 % v porovnání s kontrolními odrůdami). Nejenom díky těmto výkonům se stala odrůda SY Saveo nejprodávanější odrůdou společnosti Syngenta v roce 2014.

SY Saveo je zařazen do širokého počtu pokusů v České republice, a proto je možné tento hybrid v letošní sezóně vidět na mnoha polních dnech pořádaných nejen společností Syngenta.

Při výběru je třeba zvážit více faktorů

Ačkoli jsou k dispozici mnohá hodnocení a doporučení, výběr správné odrůdy není jednoduchý.

Je třeba zvážit hned několik faktorů, ať již zmiňovaný výnos semen, nebo například plasticitu, tedy jak se odrůda hodí do našich podmínek, jaká je intenzita pěstování, odolnost odrůdy k houbovým chorobám a jiné.

Dalším, a jistě neméně důležitým faktorem je vlastní šlechtitel a dodavatel odrůdy. Společnost Syngenta se může pyšnit svým vlastním, velmi dobře propracovaným šlechtitelským programem, kterému se věnuje systematicky již mnoho let. To zaručuje fakt, že hybrid SY Saveo následovaný v letošním roce hybridem SY Harnas jsou ukázkou portfolia velmi výkonných materiálů, které bude společnost Syngenta pěstitelům řepky olejky postupně představovat.

Ing. Dana Brožová

Syngenta Czech

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *