Spotřeba hnojiv v roce 2013/2014

Český statistický úřad pravidelně sleduje spotřebu minerálních a statkových hnojiv zemědělskými subjekty. Sledovaným obdobím je tzv. hospodářský rok, tedy časový úsek od 1. července do 30. června následujícího roku. Minerálních hnojiv se v hospodářském roce 2013/2014 spotřebovalo u nás 353 989 tun. Meziročně tak používání těchto látek stouplo o 16 226 tun, tzn. o 4,6 %. Naopak pokles zaznamenala spotřeba statkových hnojiv. Těch se ve sledovaném období dostalo na pole asi 13,25 mil. tun. Ve srovnání s hospodářským rokem 2012/2013 to ale bylo téměř o 377 tis. tun méně.

Více v časopisu Farmář č. 4/2015

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *