Špičkové odrůdy pšenice pro každého

Červnové polní dny nabízejí každoročně pěstitelům širokou škálu odrůd ozimů i jařin. Mezi nejvíce sledované plodiny patří stále pšenice ozimá jako jedna z nejdůležitějších plodin našich polí. Na mnoha polních dnech si bude možné prohlédnout odrůdovou nabídku pšenice firmy B O R, s. r. o.

Firma B O R, s. r. o., působí na českém zemědělském trhu už dvacet tři let. Za tuto dobu se vyvinula ve firmu, která je schopna pěstitelům poskytnout komplexní servis v oblasti osiv, hnojiv, pesticidů i komodit. Pro své zákazníky je dlouhodobým a spolehlivým partnerem. Na úseku osiv přináší pěstitelům špičkové odrůdy od předních evropských šlechtitelů. O kvalitě nabízených odrůd svědčí například i počet odrůd zařazených v pokusech pro Seznam doporučených odrůd (SDO). V portfoliu jsou zařazeny odrůdy všech kvalitativních skupin a lze z něj vybrat odrůdy do všech pěstitelských podmínek.

Skupina elitní pšenice

Arktis

Do skupiny pšenice elitní kvality patří ověřený Arktis. Jeho špičkovou mrazuvzdornost prověřila na polích mrazivá zima 2011/2012. Na dobrých půdách s vláhovou jistotou poskytuje pěstitelům spolehlivé výnosy kvalitního zrna. Pozemky po obilovině, po kukuřici, pozdní termíny setí nebo minimalizace nejsou pro Arktis žádným problémem.

Bernstein

Od loňského roku mohou pěstitelé na polích vyzkoušet odrůdu Bernstein se spolehlivou a stabilní kvalitou zrna. Je to odrůda s dlouhou pevnou slámou, která zajišťuje velmi dobrou odolnost proti poléhání. Bernstein je registrován kromě České republiky také v Německu a Rakousku a má ambice stát se evropskou odrůdou. Pěstitelé ocení jeho plasticitu a spolehlivost ve všech podmínkách, zpracovatelé výborné parametry kvality zrna. Rostliny dokážou velmi efektivně zužitkovat dodané dusíkaté hnojení, zrno dosahuje vysokých obsahů dusíkatých látek i při vysokých hektarových výnosech. Podrobná laboratorní hodnocení mlynářů potvrzují optimální kombinaci pekařských parametrů.

Energo a Emilio

Skupinu elitní pšenice doplňují osinaté odrůdy Energo a Emilio z rakouského šlechtění. Mají společnou spolehlivou kvalitu zrna a odolnost k přísuškům.

Áčka zdravá a výnosná

Pankratz

Novinkou letošního roku pro provozní plochy je kvalitní odrůda Pankratz. Nižší rostliny s velmi dobrou odolností proti poléhání a spolehlivým přezimováním nemají žádná výrazná pěstitelská rizika. Vysokých výnosů dosahuje Pankratz i ve vyšších polohách. Zrno má vysokou objemovou hmotnost a vysoké pádové číslo. Odolnost proti většině významných houbových chorob zajišťuje velmi dobrou ekonomiku pěstování.

Etana

Třetím rokem jsou na trhu kvalitní odrůdy Etana a Zeppelin. Obě garantují spolehlivé přezimování. Etana oslovila zemědělce vynikající stabilitou pádového čísla, plasticitou a vyrovnaným zdravotním stavem. Vysoký výnosový potenciál uplatní ve všech lokalitách, uspěje i při pozdních termínech setí. V souvislosti se silným infekčním tlakem rzí v posledních dvou letech je při jejím pěstování nutné sledovat možné napadení porostu.

Zeppelin

Naprosto bezproblémovým zdravotním stavem se může pochlubit Zeppelin. Při prohlídkách pokusných parcel s fungicidní ochranou a bez ochrany obě varianty vykazují téměř stejný zdravotní stav. Zrno dosahuje velmi příznivých parametrů kvality: vysoký obsah dusíkatých látek, vysokou objemovou hmotnost a vysoké číslo poklesu. Zeppelin je ideální odrůdou pro málo příznivé pěstitelské podmínky.

JB Asano

JB Asano se za dobu svého pěstování stalo synonymem pro odrůdu, která vyžaduje intenzivní agrotechniku: dostatečné ošetření morforegulátory i fungicidy. Střední odolnost proti vymrzání je kompenzována vynikající regenerací rostlin při případném poškození a vysokou kompenzační schopností. Při správné agrotechnice dokáže JB Asano poskytnout rekordní výnosy zrna se spolehlivou kvalitou.

Princeps

Lepší odolnost proti poléhání a lepší mrazuvzdornost než JB Asano má Princeps, odrůda pro stejně intenzivní agrotechniku jako JB Asano.

Pro vynikající ekonomiku pěstování

Gordian

Gordian je pšenicí s chlebovou kvalitou zrna a velmi příznivými pěstitelskými vlastnostmi. Velmi dobré přezimování, odolnost proti poléhání, příznivý zdravotní stav a vysoké výnosy zrna jsou ideální kombinací pro skvělou ekonomiku pěstování. Zrno má velmi vysokou objemovou hmotnost i pádové číslo, obsah dusíkatých látek se běžné pohybuje v rozmezí 12 až 13 procent.

Hewitt

Vysoké výnosy zrna, nepoléhavost a skvělý zdravotní stav jsou charakteristické i pro Hewitt. Jeho zrno je určeno jednoznačně pro krmné využití.

Nabídka je široká

Nabídka odrůd ozimé pšenice firmy B O R, s. r. o., je široká. Z kvalitních odrůd lze vybrat ty pravé pro každé podmínky. Kombinace vysokého výnosového potenciálu, vyrovnaného zdravotního stavu a výborné kvality zrna vytváří předpoklady pro vysokou ekonomickou efektivitu produkce.

 Ing. Lenka Nedomová, Ph.D.

B O R, s. r. o.

Foto:

Polní dny během června nabídnou možnost seznámit se s odrůdami firmy BOR, s. r. o.

Vysoký, přesto nepoléhavý Bernstein a robustní a výnosný Gordian

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *