Specialista pro sladovnické ječmeny

Společnost Syngenta má v portfoliu již třetím rokem vynikající fungicidní přípravek Bontima, který v sobě nese brilantní technologii ochrany rostlin jarních i ozimých ječmenů. Bontima je navíc klíčem k antirezistentním strategiím, vyniká vysokou účinností a dlouhodobou ochranou bez azolových i strobilurinových technologií. Obsahuje cyprodinil, který patří mezi pyrimidiny, a isopyrazam, jenž se řadí do druhé generace SDH-inhibitorů.

Duosafe technologie

Bontima v sobě nese díky isopyrazamu technologii dvojité vazby.

Dvojitá vazba 1

Silné a trvalé přilnutí k voskové vrstvě listu – dlouhodobá účinnost.

Isopyrazam bezprostředně po aplikaci rychle proniká z kapičky postřiku do voskové vrstvy lis­tu, pevně se na ni navazuje a poskytuje dlouhotrvající ochrannou bariéru proti napadení chorobami.

Dvojitá vazba 2

Silné přilnutí k patogenu – nová úroveň ochrany proti všem chorobám ječmene.

Jakmile spora přistane na listu, isopyrazam je silně přitahován k místu jeho působení v houbovém patogenu (tato místa efektivně „vyhledává“), pevně se na toto místo naváže a „vypíná“ energetickou produkci pato­genu.

Bontima se díky svým vlastnostem stala pevnou součástí intenzivních pěstitelských technologií zaměřených na produkci vysoce jakostních partií jarního sladovnického ječmene. Jako jediný přípravek na trhu je specialistou pro ochranu ječmene a má registrovanou účinnost na nejširší spektrum jeho chorob. Navíc zvyšuje kvalitu sladovnického ječmene i sladu a přináší pozitivní odezvu ve výnosu zrna.

Technologie ošetření ječmene

Do intenzivní pěstitelské technologie jarního sladovnického ječmene (tabulka 2) vstupuje Bontima jako hlavní ošetření praporcového listu T2 ve vývojové fázi BBCH 37–45 v dávce 1,6 l/ha. Bontima zaručuje nejvyšší účinnost specialisty na všechny listové choroby ječmene: hnědou skvrnitost, rez ječnou, ramuláriovou skvrnitost, rynchosporiovou skvrnitost s dlouhodobým účinkem a velmi pozitivním vlivem na výnos zrna i na kvalitativní parametry. Představuje tak technicky nejvyspělejší způsob ochrany rostlin s využitím SDHi technologie a nejdelším systémovým, protektivní a kurativním účinkem.

Další možnosti ošetření praporcového listu jsou podle doporučení společnosti Syngenta závislé na průběhu roku, tlaku chorob a načasování aplikace. Lze volit mezi použitím strobilurinové technologie přípravku Ami­star Xtra využívající dlouhodobý protektivní a kurativní účinek. Anebo v případě nutného silného kurativního zásahu při propuknutí infekce je možné využít azolové technologie přípravku Artea Plus s krátkodobějším účinkem.

Pro T1 aplikaci Syngenta doporučuje zohlednění odrůdové agro­techniky.

Archer Turbo v dávce 0,8 l/ha patří do technologie ošetření odrůd náchylných na padlí travní, má nejsilnější stop efekt a nejvyšší účinnost proti padlí, navíc kontroluje časné infekce všech skvrnitostí a rzí. V kombinaci s Moddusem spolehlivě zajistí regulaci porostu proti poléhání a díky synergickému efektu je možné snížit dávku Moddusu na 0,3 l/ha. Díky vynikajícímu poměru cena : výkon se tato kombinace stala nepřekonatelným standardem pro T1 ošetření.

Pro ošetření odrůd odolných proti padlí travnímu je možné využít výhod strobilurinové technologie přípravku Amistar Xtra v dávce 0,5–0,75 l/ha v T1 aplikaci, a tím získat dlouhodobější preventivní fungicidní ochranu s účinností na široké spektrum chorob, která se pozitivně odrazí ve výnosu zrna (tabulka 3).

V případě volby jediné fungicidní aplikace doporučuje Syngenta ošetření Bontimou ve fázi BBCH 31–33 v plné dávce 2 l/ha pro maximální efekt a dlouhodobost účinku. U přípravku Bontima je obzvláště důležité dodržet doporučené dávkování a aplikovat přípravek včas, nejlépe preventivně, protože jedině tak je možné plně využít vysoký potenciál tohoto jedinečného produktu a dosáhnout vysoce kvalitní ochrany proti širokému spektru chorob, dlouhodobého účinku a očekávaného výsledku v podobě vysokého výnosu a špičkové sladovnické kvality.

Výsledky z Polního dne Všestary 2015 (graf 1) ukazují, jakou odezvu na výnosu zrna přinášely aplikované, odstupňované fungicidní technologie Syngenty. Nejvyššího výnosu na odrůdě Sebastian bylo dosaženo s trojím ošetřením, ve kterém byla zařazena Bontima, a to oproti kontrole o 17 % i při velmi vysokém výnosu na kontrole a relativně nízkém tlaku chorob v roce 2015. Obsah dusíkatých látek v zrnu se v tomto pokusu pohyboval na horní hranici intervalu požadované sladovnické jakosti a nebyl ovlivněn způsobem ošetření, ale ročníkem. Také bylo dosaženo vysokého přepadu zrna nad sítem 2,5 x 22 mm, který dosáhl na variantě čísla 4,97 %.

Na odrůdě Prestige (graf 2) bylo na stejné lokalitě dosaženo nejvyššího navýšení výnosu zrna o 23 % zařazením přípravku Amistar Xtra do T1, a to v plné dávce 0,75 l/ha a v kombinaci s přípravkem Bontima v T2 v dávce 1,6 l/ha. Ale i při použití snížené dávky 0,5 l/ha Amistaru Xtra v T1 došlo ke zvýšení výnosu o 21 % v kombinaci s Bontimou v T2 a dávce 1,6 l/ha. Také v tomto pokusu se dosáhlo vysoké sladovnické jakosti a přepad zrna nad sítem činil u varianty 4 až 98% hranice.

Výsledky v roce 2015 dokazují pozitivní vliv přípravku Bontima na celkový fyziologický stav rostlin, protože bylo dosaženo vysoké výnosové odezvy a udržení vysoké sladovnické jakosti i při nízkém tlaku chorob. Navíc byly porosty stresovány nedostatkem vláhy.

 

Bontima

  • Technologie Duosafe – znamená silné přilnutí k voskové vrstvě a patogenu.
  • Jedinečný specialista pro zdravé, kvalitní a vysoce výnosné ječmeny.
  • Špičková a dlouhodobá ochrana proti všem chorobám ječmene.

 

Ing. Martin Hájek, Ph.D.

Syngenta Czech s. r. o.

Tab. 1 – Technický profil přípravku Bontima 205 EC

Bontima 250 EC
Účinné látky isopyrazam 62,5 g/l + cyprodinil 187,5 g/l
Formulace EC
Plodina ječmen
Aplikační dávka 1,6–2 l/ha, dávka vody 200–400 l/ha
Maximální počet aplikací dvakrát za vegetační sezónu
Termín aplikace od BBCH 30 (počátek sloupkování) do BBCH 59 (konec metání)
Indikace hnědá skvrnitost ječmene, rez ječná, ramuláriová skvrnitost, rynchosporiová skvrnitost, padlí travní

 

Tab. 2 – Technologie ošetření ječmene společnosti Syngenta

Technologie

T1

BCH 31-32

T2

BCH 37-45

T3

BCH 61-65

standardní

Moddus

Archer®Turbo

nebo

AmistarXtra

Artea®Plus

ekonomická

AmistarXtra

intenzivní

Bontima

Artea®Plus

 

Tab 3 – Doporučení společnosti Syngenta pro ošetření odrůd odolných
proti padlí travnímu

Plodina

T1

T2

Ječmen jarní

Archer Turbo 0,8 l/ha + Moddus 0,3 l/ha nebo

Amistar Xtra 0,5–0,75 l/ha + Moddus 0,3 l/ha

Bontima 1,6 l/ha

Ječmen ozimý

Archer Turbo 0,8 l/ha + Moddus 0,5 l/ha

Bontima 1,6 l/ha

 

 Výnos zrna jarního ječmene Sebastian (odrůda bez Mlo, Polní den Všestary, rok 2015)

Varianta

T1 (BBCH 31)

T2 (BBCH 37)

T3 (BBCH 61)

1

kontrola

2

Archer
Turbo 0,8 l

Artea Plus 0,5 l

3

Archer
Turbo 0,8 l

Amistar Opti 1,6 l + Artea Plus 0,4 l

4

Archer
Turbo 0,8 l

Bontima 1,6 l

Artea Plus
0,5 l

 

  Výnos zrna jarního ječmene Prestige (odrůda s Mlo, Polní den Všestary, rok 2015)

Varianta

T1 (BBCH 31)

T2 (BBCH 39)

1

kontrola

2

Archer Turbo 0,8 l

Bontima 1,6 l

3

Amistar Xtra 0,5 l

Bontima 1,6 l

4

Amistar Xtra 0,75 l

Bontima 1,6 l

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *