Specialista pro jarní sladovnické ječmeny

Společnost Syngenta má v portfoliu již třetím rokem vynikající fungicidní přípravek Bontima, který v sobě nese brilantní technologii ochrany rostlin jarních i ozimých ječmenů. Bontima je navíc klíčem k anti-rezistentním strategiím, vyniká vysokou účinností a dlouhodobou ochranou bez azolových i strobilurinových technologií. Obsahuje cyprodinil patřící mezi pyrimidiny a isopyrazam, který patří do 2. generace SDH-inhibitorů.

Bontima v sobě nese díky isopyrazamu technologii dvojité vazby:

Dvojitá vazba 1: Silné a trvalé přilnutí k voskové vrstvě listu – dlouhodobá účinnost

Isopyrazam bezprostředně po aplikaci rychle proniká z kapičky postřiku do voskové vrstvy listu, pevně se na ni navazuje a poskytuje dlouhotrvající ochrannou bariéru proti napadení chorobami.

Dvojitá vazba 2: Silné přilnutí k patogenu – nová úroveň ochrany proti všem chorobám ječmene

Jakmile spora přistane na listu, isopyrazam je silně přitahován k místu jeho působení v houbovém patogenu (tato místa efektivně „vyhledává“), pevně se na toto místo naváže a tzv. vypíná energetickou produkci patogenu. Bontima se díky svým vlastnostem stala pevnou součásti intenzivních pěstitelských technologií zaměřených na produkci vysoce jakostních partií jarního sladovnického ječmene. Jako jediný přípravek na trhu je specialistou pro ochranu ječmenů a má registrovanou účinnost na nejširší spektrum jejich chorob. Navíc zvyšuje kvalitu sladovnických ječmenů i sladu a přináší pozitivní odezvu ve výnosu zrna.

Do intenzivní pěstitelské technologie jarního sladovnického ječmene (tab. 2) vstupuje Bontima jako hlavní ošetření praporcového listu T2 ve vývojové fázi BBCH 37–45 v dávce 1,6 l/ha.

Bontima zaručuje nejvyšší účinnost specialisty na všechny listové choroby ječmene: hnědou skvrnitost, rez ječnou, ramuláriovou skvrnitost, rynchosporiovou skvrnitost s dlouhodobým účinkem a velmi pozitivním vlivem na výnos zrna i na kvalitativní parametry. Představuje tak technicky nejvyspělejší způsob ochrany rostlin s využitím SDHi technologie a nejdelším systémovým, protektivní a kurativním účinkem. Další možnosti ošetření v praporcového listu jsou podle doporučení společnosti Syngenta závislé na průběhu roku, tlaku chorob a načasování aplikace. Lze volit mezi použitím strobilurinové technologie přípravku Amistar Xtra využívající dlouhodobý protektivní a kurativní účinek anebo v případě nutného silného kurativního zásahu při propuknutí infekce je možné využít azolové technologie přípravku Artea Plus s krátkodobějším účinkem.

Pro T1 aplikaci je Syngenta doporučení zohledněno odrůdovou agrotechnikou: Archer Turbo v dávce 0,8 l/ha patří do technologie ošetření odrůd náchylných k padlí travnímu, má nejsilnější stop efekt a nejvyšší účinnost na padlí navíc kontroluje časné infekce všech skvrnitostí a rzí. V kombinaci s Moddusem spolehlivě zajistí regulaci porostu proti poléhání a díky synergickému efektu je možné snížit dávku Moddusu na 0,3 l/ha. Díky vynikajícímu poměru cena : výkon se tato kombinace stala nepřekonatelným standardem pro T1 ošetření.

Pro ošetření odrůd odolných proti padlí travnímu je možné využít výhod strobilurinové technologie přípravku Amistar Xtra v dávce 0,5–0,75 l/ha v T1 aplikaci, a tím získat dlouhodobější preventivní fungicidní ochranu s účinností na široké spektrum chorob, která se pozitivně odrazí ve výnosu zrna (tab. 3).

V případě volby jediné fungicidní aplikace doporučujeme ošetření Bontimou ve fázi BBCH 31–33 v plné dávce 2 l/ha pro maximální efekt a dlouhodobost účinku. U přípravku Bontima je obzvláště důležité dodržet doporučené dávkování a aplikovat včas nejlépe preventivně, protože jedině tak je možné plně využít vysoký potenciál tohoto jedinečného produktu a dosáhnout vysoce kvalitní ochrany proti širokému spektru chorob, dlouhodobého účinku a očekávaného výsledku v podobě vysokého výnosu a špičkové sladovnické kvality.

Výsledky z PD Všestary 2015 (graf 1) ukazují, jakou odezvu na výnosu zrna přinášely naše aplikované odstupňované fungicidní technologie. Nejvyššího výnosu odrůdy Sebastian bylo dosaženo s trojím ošetřením, ve kterém byla zařazena Bontima, a to oproti kontrole o 17 % i při velmi vysokém výnosu kontroly a relativně nízkém tlaku chorob v roce 2015. Obsah dusíkatých látek v zrnu se v tomto pokuse pohyboval na horní hranici intervalu požadované sladovnické jakosti a nebyl ovlivněn způsobem ošetření, ale ročníkem. Také bylo dosaženo vysokého přepadu zrna nad sítem 2,5 x 22 mm, který dosáhl na variantě 4,97 %.

Na odrůdě Prestige (graf 2) bylo na stejné lokalitě dosaženo nejvyššího navýšení výnosu zrna o 23 % zařazením přípravku Amistar Xtra do T1, a to v plné dávce 0,75 l/ha a v kombinaci s přípravkem Bontima v T2 v dávce 1,6 l/ha. Ale i při použití snížené dávky 0,5 l/ha Amistaru Xtra v T1 došlo k navýšení výnosu o 21 % v kombinaci s Bontimou v T2 a dávce 1,6 l/ha. Také v tomto pokuse bylo dosaženo vysoké sladovnické jakosti a přepad zrna nad sítem dosahoval u varianty 4 až na 98% hranici.

Výsledky v roce 2015 dokazují pozitivní vliv přípravku Bontima na celkový fyziologický stav rostlin, protože bylo dosaženo vysoké výnosové odezvy a udržení vysoké sladovnické jakosti i při nízkém tlaku chorob a navíc byly porosty stresovány nedostatkem vláhy.

Technologie Duosafe – silné přilnutí k voskové vrstvě a patogenu.

Jedinečný specialista pro zdravé, kvalitní a vysoce výnosné ječmen.

Špičková a dlouhodobá ochrana proti všem chorobám ječmene.

Ing. Martin Hájek, Ph.D.,

Syngenta Czech s. r. o.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *