Specialista na výživu polních plodin a zvířat

Společnost TIMAC AGRO CZECH s. r. o. na českém trhu funguje již deset let, je to dceřiná společnost francouzské firmy Groupe Roulllier. „Všechna naše hnojiva prošla mnohaletým výzkumem. Našim zákazníkům poskytuje poradenství v oblasti rostlinné výroby dvanáct obchodních zástupců v České republice a sedm na Slovensku. Od loňského roku máme i tři obchodní zástupce specializované na výživu zvířat,“ informovala obchodní ředitelka Tatiana Boussange.

„Námi nabízená hnojiva jsou startovací, nikoli zásobní. V České republice je na řadě lokalit nízký obsah organické hmoty v půdě, takže půda neposkytuje rostlinám dostatek živin, zejména pokud je pH půdy pod 6,5 nebo nad 7,2. Naše hnojiva mají dodat rostlinám hned po setí potřebné živiny,“ zdůraznila obchodní ředitelka.

Granulovaná hnojiva

Granulovaná hnojiva s obchodním označením Eurofertil patří mezi takzvaná specifická granulovaná hnojiva, která jsou výjimečná nejen obsahem jednotlivých makroživin a mikroživin, ale i poměry mezi jednotlivými živinami a různými formami dusíku nebo fosforu z pohledu složení či rozpustnosti. Hnojiva řady Eurofertil obsahují speciální nosič živin pod názvem Mescal 975 (což je upravený, jemný vápenec pro urychlené rozpouštění jednotlivých granulí, s pozitivním vlivem na přijatelnost živin ze samotného hnojiva) a účinný komplex Physio+, který je založen na bázi fytohormonu – aminopurinu. Tyto dvě složky rozhodují o rychlosti přechodu živin do půdního roztoku a zabezpečují progresivní růst kořenů. Mescal 975 ve spojení s Physio+ a fosfáty, které jsou součástí produktů řady Eurofertil, významně podporuje kvalitní založení porostů. Eurofertil Top obsahuje unikátní formulaci fosforu Top-Phos (fosfor vázaný přes kalciový můstek na organický komplex). Ten je obsažený ve vybraných hnojivech produktové řady Eurofertil a Duofertil s obchodním označením Eurofertil Top a Duofertil Top. Top-Phos označuje fosfor chráněný před vysrážením ve všech typech půd (silně kyselých, lehkých písčitých, těžkých jílovitých), tento vodorozpustný fosfor je okamžitě dostupný pro rostliny a přijatelný pro danou plodinu po celou dobu vegetace.

Tekutá hnojiva

Foliární hnojiva se stimulačním efektem Fertileader jsou určena především ke stimulaci metabolismu rostlin v dané vývojové fázi a k řešení různých deficitů (hlavně stopových prvků) ve výživě rostlin. Obsahují živiny vázané v aminokyselinovém komplexu, dále přírodní látky isopentenyladenin (IPA) a Glycin betain. IPA funguje jako dopravní nosič živin v rostlině a zároveň stimuluje fotosyntézu prodlužováním životnosti molekul chlorofylu. Glycin betain působí jako antistresová látka, zlepšuje odolnost rostlin například vůči suchu či nízkým teplotám. K dispozici je v několika variantách Fertileader Vital, Fertileader Gold, Fertileader Tonic, Fertileader Elite, Fertileader Axis a Fertileader 2M.

V nabídce společnosti TIMAC AGRO CZECH s. r. o. nalezneme i Fertiactyl Starter, jde o tekuté hnojivo se silným biostimulačním a antistresovým efektem pro polní plodiny. Stimuluje rozvoj kořenů, mobilizuje živiny v půdě – vytváří stabilní, ale lehce rozpustné komplexy huminových složek. Tekuté hnojivo Fertiactyl nabízí řešení podpory slabých porostů, které se pomalu zapojují. Hnojivo Fertiactyl obsahuje kromě NPK živin také aktivované fulvokyseliny a huminové kyseliny. Dalšími významnými složkami jsou přírodní látky Zeatin a Glycin betain. Zeatin napomáhá lepšímu růstu kořenů a Glycin betain působí jako antistresová látka. Aplikují se v počátečních vývojových stadiích (2–3 listy) v době plně vzešlého porostu.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *