Sled pro ošetření obilnin

Spektrum přípravků na ochranu obilnin představila na výstavě Naše pole firma Dow AgroSciences s. r. o.

Její zástupce Ing. Petr Filip upřesnil, že se jedná o herbicidy pro podzimní aplikaci proti chundelce metlici a dvouděložným plevelům – přípravek Bizon (diflufenican, florasulam, penoxsulam). Ten je registrovaný do ozimé formy pšenice, ječmene, tritikale a žita v dávce 1 l/ha. Na jaře je určen proti chundelce metlici a dvouděložným plevelům v ozimé formě pšenice, tritikale a žita herbicid Huricane (florasulam, pyroxsulam, aminopyralid) v dávce 200 g/ha. Pokud je potřeba regulovat v obilninách jen výskyt dvouděložných plevelů, je k tomu určen Mustang Forte (aminopyralid, florasulam, 2,4-D) v dávce 0,6–1,0 l/ha podle konkrétního plevele.
Tyto varianty herbicidní ochrany pak byly následovány fungicidním ošetřením proti listovým chorobám trojicí fungicidů. Proti braničnatce pšeničné na ozimé pšenici je v dávce 0,6 l/ha registrován Limit (epoxiconazole, thiophanate-methyl). Přípravek Bell Pro (boscalid, epoxiconazole) je určen jak do pšenice proti braničnatce pšeničné a rzi pšeničné v dávce 1,5 l/ha, tak do ječmene proti hnědé skvrnitosti ječmene. Také v tomto případě činí dávky 1,5 l/ha. Posledním z trojice fungicidů je širokospektrální Apel (prochloraz, propiconazole). V pšenici je určen proti braničnatce plevové, padlí travnímu a rzi pšeničné v dávce 1,0 l/ha. Má ale registraci i do dalších plodin, jako jsou cukrovka, řepa krmná, ječmen, řepka olejka a slunečnice. Dále má umožněno minoritní použití v máku proti alternáriové skvrnitosti, helminthosporióze máku a hlízence obecné.
Společnost Dow AgroSciences na stánku také prezentovala stabilizátor dusíku N-Lock. Určený je především pro využití s tekutými organickými (kejda, digestát, fugát) i anorganickými dusíkatými hnojivy (DAM 390, SAM 240).*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *