Šlechtění a semenářství v České republice

Česká republika patří k tradičním zemím s rozvinutým šlechtěním rostlin a semenářstvím, s širokým semenářským trhem a tuzemskými odrůdami. I v české kotlině se ale projevuje stále rostoucí globalizace celého odvětví šlechtění a semenářství. Otevřenost trhu vytváří vysoce konkurenční podmínky pro domácí šlechtitele i producenty osiv. Požadavkem by stále měla být kvalita, produkované za využití moderních šlechtitelských technik a semenářských technologií. Současné klimatické změny nutně povedou i ke změnám v šlechtění a produkci osiv.

Šlechtění a produkce osiv je vysoce specializovanou činností vyžadující specifické znalosti a zkušenosti. Je také v současné době velmi komercionalizovaná, což je ale pravděpodobně naplněním její podstaty od doby, kdy specializované semenářství vzniklo. Zemědělství má ze šlechtění nových odrůd jednoznačný prospěch, odhadovaný podíl odrůdy na celkovém výnosu v posledních desetiletích v souhrnu všech intenzifikačních agrotechnických opatření je přibližně 50 % a ročně se díky šlechtění zvyšuje o 0,5 až 2 %.

Velikost českého domácího trhu s osivy je odhadovaná na 305 mil. amerických dolarů (podle Mezinárodní semenářské asociace, ISF, 2012) a dlouhodobě vykazuje mírně rostoucí trend. Česká republika patří historicky mezi tradiční státy s dlouholetou zkušeností se šlechtěním s odrůdami tuzemského původu a vlastní produkcí osiv. Stejně tak je na dobré úrovni i šlechtitelská a semenářská legislativa odrážející zejména vývoj v Evropské unii a nové výzkumné trendy.

I v semenářské produkci se ovšem projevují globalizační tendence. Celosvětově jsou v současnosti obchodována osiva za přibližně 10,5 mld. dolarů, což odpovídá 23 % registrované celosvětové produkce komerčních osiv (ISF, 2012). Podíly největších světových firem produkujících osiva stále narůstají. Konkrétní podíly nejvýznamnějších producentů na trhu osiv uvádí tabulka 1.

Tento globální trend ovlivňuje i situaci u nás, a to z pohledu vývozu a dovozu osiv. Pokud porovnáme údaje za předešlé roky, je patrné, že dovoz osiv do ČR vzrůstá (tabulka 2). Důvodem může být otevřenost tuzemské ekonomiky. Zda je možné hovořit i o cenové válce mezi prodejci osiv, není zřejmé. Je ale jisté, že podnikatelské prostředí v oblasti odrůd a osiv je v ČR velmi konkurenční. Podíl importu k velikosti domácího představuje 30 %. Ve srovnání s okolními státy je stále poměrně nízký, například Slovensko dováží 63 % osiv, vzhledem k velikosti domácího trhu, i když je celkově čistým exportérem osiv (údaje z roku 2012).

 

Ing. Kateřina Pazderů, Ph.D.

Česká zemědělská univerzita v Praze

 

Více si můžete přečíst ve Farmáři č.6/2016.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *